Nederland wil inburgering voor EU-burgers

In maart 2011 bracht Nederlands Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) een positiepaper uit met de standpunten van de door de PVV gesteunde Nederlandse regering over EU migratie- en asielbeleid. Aan de vooravond van het Poolse EU voorzitterschap zet Nederland, bovenop de spanningen rond Schengen en de recente migratie- en vluchtelingenstromen uit Noord-Afrika, ook vraagtekens bij het vrij verkeer van (niet-kapitaalkrachtige en niet-geïntegreerde) EU burgers.

Nederlands parlementslid Paul Ulenbelt (SP) had het in de pers over een tsunami van Polen in de gemeente Zundert. Marnix Norder (PvdA), schepen van integratie in Den Haag, sprak over drankproblemen bij de migranten uit Midden- en Oost-Europa - de zogenaamde MOE-landers -, hun gebrek aan een vaste woonplaats en overbelasting van het Legers des Heils. In februari 2011 geeft de Nederlandse minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) gehoor aan de lokale verzuchtingen en kondigt hij aan dat hij Polen en andere MOE-landers gemakkelijker wil kunnen uitzetten in geval van werkloosheid, overlast of criminaliteit. Hij wil ook minder werkvergunningen aan Roemenen en Bulgaren uitreiken om eerst werkonwillige Nederlanders aan het werk te zetten. Bestaande Europese regelgevingen over het vrij verkeer van personen binnen de EU maakt dat lidstaten niet naar hartenlust EU burgers kunnen uitzetten of weren van hun grondgebied of arbeidsmarkt.

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel