Neem deel aan de Nieuwjaarsactie 2007 van ALTERFIN !

Wil ook U - letterlijk en figuurlijk - krediet geven aan het Zuiden?

Word dan vennoot van Alterfin ! Onze Nieuwjaarsactie 2007 is hiervoor het geschikte moment !

 

Microkrediet blijft meer dan ooit in het brandpunt van de belangstelling. Nadat de Verenigde Naties 2005 hadden uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Microkrediet werd heel onlangs de Nobelprijs voor de Vrede 2006 toegekend aan Muhammed Yunus, stichter van de bekende Grameen Bank, een financiële instelling in Bangladesh die gespecialiseerd is in microkrediet.

 


Armoede de wereld uit helpen is zonder twijfel één van de grootste uitdagingen die ons te wachten staat om een duurzaam en rechtvaardig bestaan te garanderen aan alle bewoners van onze planeet. Een belangrijk onderdeel van de oplossing voor het armoedevraagstuk in het Zuiden is de toegang tot krediet voor sociaal en economisch zwakke bevolkingsgroepen omdat dit hen de mogelijkheid biedt om via hun eigen economische activiteiten de spiraal van armoede te doorbreken. Sinds 12 jaar investeert Alterfin in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden die op hun beurt kleine ondernemers en boeren krediet verschaffen. Daarnaast financiert Alterfin ook landbouwcoöperatieven die producten leveren voor de fair-trade handel in Europa.

 

De voorbije twee jaar is de kredietverlening van Alterfin aan partnerorganisaties in het Zuiden explosief toegenomen, in die mate dat Alterfin voor het eerst in haar bestaan zelf bij banken en sociale financiers leningen heeft afgesloten om aan de enorme vraag naar kredieten vanuit het Zuiden te kunnen voldoen. Om ook in de toekomst haar rol te kunnen blijven spelen is Alterfin dringend op zoek naar nieuwe mensen die - samen met de grote groep van meer dan duizend bestaande vennoten - als aandeelhouder “krediet wil geven” aan kansarmen in het Zuiden. De uitleg hiervoor is simpel: hoe meer kapitaal Alterfin kan bij mekaar krijgen, hoe meer mensen in het Zuiden toegang krijgen tot krediet. Uw investering in Alterfin - hoe bescheiden ook - draagt bij tot een meer solidaire wereldsamenleving !

  

Ter herinnering:

 

Ø       Met het kapitaal dat samengebracht wordt door de aandeelhouders financiert Alterfin een 50-tal partners in het Zuiden. Op dit ogenblik telt Alterfin meer dan 1.000 aandeelhouders die samen een kapitaal van 6,6 miljoen euro ter beschikking stellen (op datum van 15 december 2006).

Ø       Voor particulieren volstaat een bedrag van € 62,50 om aandeelhouder te worden van Alterfin. De aandeelhouder kan stemmen op de Algemene Vergadering en heeft recht op het jaarlijkse dividend. Men kan zich geheel of gedeeltelijk terugtrekken gedurende de eerste zes maanden van het jaar.

Ø       Wie als aandeelhouder van Alterfin bij Triodos Bank spaart op een Noord-Zuid spaarrekening krijgt een bijkomende basisinterest die kan oplopen tot 0,50% ! 

 

Wij nodigen U daarom uit om deel te nemen aan onze Nieuwjaarsactie 2007. Aandeelhouder worden van Alterfin is nu immers extra interessant.

 

·         Elke nieuwe aandeelhouder krijgt de CD van zijn keuze uit de bekende Rough Guide reeks wereldmuziek.

 

·         Voor elke schijf van 10 aandelen van Alterfin waarop U intekent (waarde € 625) ontvangt U bovendien ofwel:

Ø       1 aankoopbon van 5 euro, geldig gedurende één jaar in elke Oxfam Wereldwinkel,

Ø       of een CD uit de bekende Rough Guide reeks.

 

·         En daar bovenop krijgt U per 40 aandelen waarop U inschrijft (waarde € 2.500) ofwel:

Ø       1 aankoopbon van 20 euro, geldig gedurende één jaar in elke Oxfam Wereldwinkel,

Ø       of de DVD van uw keuze (3 tot 5 weken leveringstermijn):

o        “Congo River” van Thierry Michel (België, 2006, 116’): een reis van 7 maanden van de monding van de Congostroom tot de bron maakt de pijnlijke gevolgen van de oorlog zichtbaar, maar is ook een ode aan het leven, met muziek en feesten.

o        “Microcosmos” van Nuridsany en Pérennou (Frankrijk, 1996, 72’): het leven van de insekten magistraal verfilmd.

 

Om deel te nemen aan deze Nieuwjaarsactie volstaat het de antwoordkaart in te vullen en op te sturen in bijgevoegde retouromslag. Zodra we Uw overschrijving ontvangen op onze rekening sturen wij Uw cadeautjes evenals een uittreksel uit het vennootschapsregister. Alle info en formulieren zijn ook te vinden op onze website www.alterfin.be. U kan ons dus ook per email op de hoogte brengen van uw deelname aan de Nieuwjaarsactie.

 

De enige voorwaarde om op deze nieuwjaarsgeschenken aanspraak te kunnen maken is dat het bedrag van de aandelen waarop U intekent tussen 1 en uiterlijk 31 januari 2006 op rekeningnummer 523-0452727-06 van Alterfin is gestort.

 

We hopen dat dit aanbod U kan bekoren en kijken er naar uit om U binnenkort als vennoot van Alterfin te begroeten.

Alvast onze beste wensen voor Kerst en Nieuwjaar!

Wenst U meer informatie over de activiteiten van Alterfin ?

v      Bel ons op nummer 02.538.58.62

v      E-mail naar info@alterfin.be

v      Bezoek onze website www.alterfin.be

v      Schrijf naar: Alterfin c.v.b.a., Vlasfabriekstraat, 11 - 1060 Brussel

v      Stuur een fax naar 02.538.37.90

Alterfin DOOR:

Deel dit artikel