NGO-activiteiten n.a.v. de WTO-top in Hong Kong

 

24 oktober


De Commissie Globalisering van Kamer en Senaat hield een zitting over de WTO-onderhandelingen, voornamelijk over het landbouwluik.
Thierry Kesteloot van Oxfam Solidariteit en Marc Maes van 11.11.11 hielden er een uiteenzetting, respectievelijk over de landbouwonderhandelingen en over onderhandelingen over GATS en NAMA (niet-landbouwproducten).

 

Maandag-dinsdag 7-8 november

Europese lobby dag voor rechtvaardige handel.
Van alle hoeken van de Europese Unie komen activisten naar Brussel om zoveel mogelijk Europarlementsleden aan te spreken over de lopende WTO-onderhandelingen en de Europese handelsstandpunten.

De Vlaamse NGO’s hebben afgesproken met: Anne Van Lancker, Mia Devits, Said El Khadraoui, Bart Staes, Frieda Brepoels, Ivo Belet en de assistenten van Jean-Luc Dehaene en Marianne Thyssen.
De liberale Europarlementsleden kregen we helaas niet te pakken.

 

Maandag 21 november: protestacties van Europese Ngo's en vakbonden

Op maandag en dinsdag 21-22 november komt de Europese Ministerraad van Buitenlandse Zaken samen om het Europese WTO-standpunt te bespreken. De Europese ministers van handel hebben maandagavond om 19u een informele ontmoeting. Europese NGO’s en vakbonden organiseren die dag een aantal protestacties.

Voormiddag:

  • om 10 gaan NGO's (van “Seattle to Brussels”) post vatten aan het gebouw van de Europese Raad
  • ondertussen doet een bus van GCAP-EU (Global Coalition for the Action against Poverty) met witte banden een rondrit in de Brusselse wijk om bij bepaalde sleutelinstellingen een boodschap te gaan afgeven
  • GCAP vormt vervolgens een optocht naar het gebouw van de Europese Raad waar ze versmelten met de aanwezige NGO’s

’s Avonds:

  • protestwake (door “Seattle to Brussels”) aan de poort van het gebouw van de Europese Raad vanaf 18u30. Om 19u afgeven van boodschap aan de Europese Ministers van Handel.
  • Klik hier voor meer info over de Europese netwerken “Seattle to Brussels” (S2B) en GCAP-EU

 

Dinsdag 29 november: FRDO (Federale Raad Duurzame Ontwikkeling) en Minister van Buitenlandse Betrekkingen  Karel De Gucht

Op 19 januari 2005 werden de leden (waaronder 11.11.11, Oxfam Solidariteit, Broederlijk Delen) van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling ontvangen bij Minister van Buitenlandse Betrekkingen (inclusief het Europese handelsbeleid) De Gucht voor een ronde tafel over de WTO onderhandelingen.

Werkgevers, vakbonden, milieu- en ontwikkelingsorganisaties (waaronder 11.11.11, Oxfam Solidariteit, Broederlijk Delen) verdedigden er in het kort hun standpunten. De minister ging niet in op de vragen en bezorgdheden, maar maakte zich er gemakkelijk van af door aan te dringen op een gezamenlijk advies van de FRDO

In de maanden februari tot juni heeft de werkgroep internationale betrekkingen van de FRDO een “gezamenlijk advies” uitgewerkt dat op 8 juli door de Algemene Raad van de FRDO werd goedgekeurd en aan de Minister overgemaakt: zie www.frdo.be (en klik op “nieuwsbrieven” en vervolgens op “september).

In dit advies is er enkel een consensus bereikt rond landbouw, rond GATS en NAMA (alle niet-landbouwproducten) stemden de FRDO leden verdeeld: de vakbonden, milieu- en ontwikkelingsorganisaties aan de ene kant, de werkgevers aan de andere kant.
In een reactie op dit advies stelde minister De Gucht een aantal bijkomende vragen en gaf hij enkele bedenkingen bij de meerderheidsstandpunten van de FRDO (met het minderheidsstandpunt heeft hij blijkbaar geen problemen).

Er was een nieuwe ronde tafel gepland met minister De Gucht voor 28 oktober, maar deze is omwille van de algemene staking die dag, uitgesteld tot 29 november.

 

Woensdag 7 december: “Hong Kong de-Briefing”

Naar goede traditie organiseren de NGO’s en vakbondsvertegenwoordigers een “de-briefing” enkele dagen voor de WTO-Ministerconferentie : in een tweetalig seminarie van een hele dag geven ze tekst en uitleg bij de agenda conferentie.
In de namiddag horen ze een vertegenwoordiger van de Belgische regering over het Belgisch standpunt.

 

Programma
Briefing Hong Kong

Plaats:
Zaal Socialistische Mutualiteiten
Sint Jansplein, 1-2
1000 Brussel

Om toegang te hebben tot het gebouw moet u op voorhand ingeschreven zijn. Gelieve dus zo snel mogelijk u naam op te geven (ook al bent u nog niet helemaal zeker van uw deelname) aan ronny.clycq@11.be

Tijdens de lunch worden er ter plaatste broodjes aangeboden. Daarvoor wordt een bijdrage gevraagd van 5€

9u30 Inleiding: Stephane Desgain (CNCD, FR)
9u45  Landbouw
- Stand van zaken onderhandelingen: Xavier Delwarte (Fugea, FR) - Bart Bode (Broederelijk Delen, NL) - Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité, FR)
- Vragen en discussie
10u30  Landbouw, enkele cases:
o Export van bevroren kippen naar Afrika: J.-J. Grodent (SOS Faim, FR)
o Bananen: An Lambrechts (Oxfam WereldWinkels, NL)
o Katoen: Stephan Parmentier (Magazins du Monde, FR)
o Suiker : Thiery Kesteloot (Oxfam Solidariteit, NL)

11u15 Pauze
11u30 TRIPS
- TRIPS en de toegang tot geneesmiddelen:
Seco Gerard (MSF, FR) en Franciso Padilla (CNCD, FR)
- TRIPS, biodiversiteit en inheemse volkeren: Johan Bosman (KWIA, NL)

12u30 Lunch pauze
13u30 GATS en NAMA
- Voorstelling en stand van zaken: Marc Maes (11.11.11, NL)
- Vragen en discussie
14u30  Horizontale thema’s
 - sociale dimensie: Jo Vervecken (ABVV, NL) en Ilse Rubbrecht (ACV, NL)
 - milieu dimensie: Wendel Trio (Greenpeace, NL)
- vragen en discussie
15u30 Standpunt van de Belgische regering
- Uiteenzetting door vertegenwoordiger van de regering
- Vragen en discussie
16u30 Slot

17u00 Einde


Op donderdag 22 december volgt een “De-briefing”: een relaas en evaluatie van de uitslag van Hong Kong, met getuigenissen van deelnemers aan de WTO-conferentie. Dit seminarie gaat door in Zaal Amazone, Middaglijnstraat 14, 1210 Brussel, van 9u30 tot 16u30. Meer informatie volgt.

 


 

Zaterdag 10 december: DOE MEE!!! aan de wereldwijde actiedag en Derde Witte Banden-dag.

11.11.11 trekt de kar met een reeks publieksacties in het centrum van Brussel. CNCD, ontwikkelingsorganisaties, milieu-organisaties en vakbonden doen mee.

Plaats en uur van bijeenkomst worden hier binnenkort meegedeeld.

 

 


 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel