Nieuw: opleiding Afrikaanse Talen en Culturen

Geboeid door ontwikkeling?
Waar anders dan in Afrika?
Maar, hoe zonder inzicht in talen en culturen?

Durf kiezen voor Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent - een unieke opleiding in Vlaanderen.

Wie investeert er nu energie in Afrikaanse talen en culturen? Welke expertise je ook hebt, giet er een sausje antropologie over en je bent klaar om de rest van de wereld te ontwikkelen. De BA en MA Afrikaanse Talen en Culturen aan de UGent durft anders te denken over ontwikkeling. Deze opleiding gaat uit van de culturele rijkdom van een regio. De drietand is linguïstiek, antropologie en geschiedenis. Zonder de taal is er geen communicatie mogelijk met de mensen. Zonder de ideeën en beelden die in taal geworteld zitten, is elk begrip een illusie. En zonder de geschiedenis, zonder te leren uit de geschiedenis van Afrika, maak je dezelfde fouten steeds opnieuw. Zo kunnen 50 jaar hulp en expertise inderdaad tot niets, zelfs tot meer afhankelijkheid leiden.

Kiezen voor Afrikaanse Talen en Culturen betekent kiezen voor het nieuwe, het onbekende. De taalgroepen, culturen en historische feiten die in deze richting worden bestudeerd, vind je niet of nauwelijks terug in het programma van het secundair onderwijs. Toch voelen heel wat mensen zich aangesproken door de taal- en cultuurdiversiteit op het Afrikaanse continent, willen meer te weten komen over het aandeel van Afrika in de wereldgeschiedenis en in het heden. Met Afrika wordt trouwens steeds verwezen naar de Afrikaanse diaspora, zodat aspecten van racisme, diversiteit, migratiestromen en vluchtenlingenproblematiek ook hun plaats krijgen in deze opleiding. De opleiding biedt een tegengewicht voor de zwart-wit contrasten die we zo vaak te zien en te lezen krijgen. Afrikanisten vinden een plek in NGO's in het Noorden en het Zuiden, in de journalistiek, de politiek, de diversiteitssector en het vluchtelingenbeleid, en in onderzoeksinstituten. Ze zijn echter pas recent bezig een publieke kracht te worden, naast economisten en sociaalwetenschappers. De banden met die andere disciplines zijn trouwens zeer groot in onze opleiding, die uitgesproken interdisciplinair is.

Studenten Afrikanistiek worden vanaf BA tot en met MA opgeleid in kleine groepen, wat het contact met docenten vanaf het eerste jaar direct maakt. Met een deels vernieuwde staf (en een gemiddelde leeftijd veertig jaar) kun je aan de opleiding Afrikaanse Talen en Culturen proeven hoe de universiteit een ‘multiversiteit' kan worden. In de toekomstige MA gaan we resoluut voor de kracht van Afrika, waar gezondheid, welzijn, kunst en communicatie vervlochten zijn: medisch-politieke antropologie, taaldiversiteit en discours, populaire en visuele cultuur. Daarnaast is er de optie ‘Diversiteit en Management'. Een stagesemester in het Noorden of het Zuiden maakt je tot onderzoeker of bereidt je voor op het beroepsveld.

Meer informatie op www.africana.ugent.be

Deel dit artikel