Nieuw rapport: De banden tussen België en de Israëlische Bezetting

Nieuw rapport: De banden tussen België en de Israëlische Bezetting

[Foto: Toegang tot een Israëlische nederzetting in Palestijns Gebied. helga tawil souri via photopin cc]

Belgische bedrijven, universiteiten en overheden dragen rechtstreeks en onrechtstreeks bij tot de Israëlische bezetting van Palestina. Dat blijkt uit een ngo-rapport dat deze week aan de pers werd voorgesteld.

Het rapport, 'Les liens entre la Belgique et l'occupation israélienne' , waarvan ook een Nederlandstalige samenvatting bestaat, is een initiatief van elf Vlaamse en Franstalige ngo's en vakbonden (*).

Het rapport toont aan hoe België tekortschiet op verschillende vlakken: het naleven van het internationaal recht, het afsluiten van bilaterale akkoorden met Israël, de promotie van buitenlandse handel, de militaire en universitaire samenwerking met Israël, etikettering van nederzettingenproducten, en het correct informeren van Belgische toeristen.

Dit gaat in tegen de verplichtingen van België onder het internationaal recht. De illegale situatie, die de facto is ontstaan door het Israëlische nederzettingenbeleid, kan niet als legitiem worden erkend. België mag geen hulp of bijstand verlenen die bijdraagt tot de instandhouding van deze situatie.

Dit betekent dat België de verkoop van Israëlische nederzettingenproducten moet verbieden en Belgische bedrijven moet ontraden activiteiten uit te voeren die tegen deze principes indruisen.

Producten uit de nederzettingen  in onze supermarkten

Onderzoekster Katarzyna Lemanska verzamelde via terreinonderzoek en contacten met Belgische verantwoordelijken informatie uit de eerste hand over de tekortkomingen van de Belgische staat in haar betrekkingen met Israël.

Het rapport vermeld producten uit de nederzettingen die verkocht worden in onze supermarkten en Belgische bedrijven die rechtstreeks bijdragen aan de bezetting en samenwerken met de Israëlische militaire industrie.

Het rapport biedt tenslotte ook een overzicht van een aantal 'good practices' en middelen die kunnen worden ingezet tegen de Israëlische bezetting.

Meer info: Willem STAES 0476/34 81 77

 


(*) Dit onderzoeksrapport werd opgesteld in opdracht van  11 11 11, CNCD 11 11 11, Association Belgo-Palestinienne, Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen, ABVV-FGTB, ABVV Algemene Centrale, FGTB Centrale Générale, CGSP Walonne, Solidarité Socialiste en fos-Socialistische solidariteit.

Op woensdag 28 januari 2015  werd dit rapport 'Les liens entre la Belgique et l'occupation israélienne', waarvan ook een Nederlandstalige samenvatting bestaat, voorgesteld aan de Belgische pers. Deze voorstelling vond plaats bij de 'Union des Progressistes Juifs de Belgique'.

Deel dit artikel