Nieuw rapport over Belgische bedrijven in Oost-Congo

IPIS publiceerde in samenwerking met Broederlijk Delen een nieuw rapport over de betrokkenheid van Belgische bedrijven in de exploitatie en verhandeling van natuurlijke rijkdommen in Oost-Congo, een gebied dat al jarenlang lijdt onder conflicten.

Op 13 mei 2009 verscheen een nieuw rapport van IPIS (International Peace Information Service), in samenwerking met Broederlijk Delen. Het heet 'Culprits or scapegoats? Revisiting the role of Belgian mineral traders in Eastern DRC' en is in het Engels beschikbaar op http://www.ipisresearch.be/att/20090513_IPIS_Culprits_Scapegoats.pdf.

Samenvatting van het rapport
Sinds het uitbreken van de tweede Congo-oorlog in augustus 1998 worden internationale bedrijven die grondstoffen kopen uit het conflictgebied in Oost-Congo met de vinger gewezen. In studies van de Verenigde Naties en enkele ngo’s werden ook enkele Belgische bedrijven beschuldigd van conflictfinanciering. Zo werden in het VN-rapport van december 2008 onder andere de namen van de ondernemingen Traxys en Trademet genoemd.

Intussen is de oorlog officieel afgelopen, maar in bepaalde gebieden blijft het conflict verder woeden. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de betrokkenheid van Belgische bedrijven. Waar zijn ze zoal actief? Met wie werken ze samen? In welke mate zijn ze op de hoogte van de oorsprong van de mineralen die ze verhandelen? Dit rapport onderzoekt de rol van enkele Belgische grondstoffenhandelaars of traders in Noord-en Zuid-Kivu. Het gaat om de bedrijven Traxys en Trademet, maar ook om het minder bekende Services and Trading International (STI) en de Société pour le Développement et l'Expansion d'Entreprises (SDE).

Het rapport concludeert dat de Belgische traders beseffen dat ze hun due diligence-inspanningen moeten opdrijven en dat het absoluut noodzakelijk is om op een veel actievere manier bij te dragen tot een grotere transparantie in de Oost-Congolese grondstoffensector. Broederlijk Delen en IPIS moedigen alle betrokken partijen aan om in te spelen op deze bereidheid van de traders om mee te werken aan een constructieve oplossing voor de grondstoffenproblematiek in Oost-Congo. Er is nood aan een betrouwbaar traceerbaarheidsmechanisme voor grondstoffen en ook aan een transparante, voor iedereen toegankelijke en regelmatig bijgewerkte databank met informatie over de verschillende actorengroepen in de lokale mijnbouw en grondstoffenhandel. De initiatieven die momenteel genomen worden met het oog op een grotere transparantie in de Oost-Congolese grondstoffensector hebben enkel kans op slagen als ze de steun krijgen van de Congolese regering, de Verenigde Naties, de multi-en  bilaterale donoren en Congo's buurlanden.

Broederlijk Delen en IPIS pleiten niet voor een embargo op grondstoffen uit Oost-Congo. Wel willen we alle betrokken partijen oproepen om actief mee te werken aan initiatieven die de grondstoffensector transparanter kunnen maken en de link met conflictfinanciering kunnen helpen doorbreken. Aangezien artisanale mijnbouw voor veel mensen in de regio een van de weinige bronnen van inkomsten vormt, is een duurzame oplossing voor de grondstoffenproblematiek van vitaal belang voor de ontwikkeling en veiligheid in de regio.

Deel dit artikel