Nieuw rapport formuleert aanbevelingen EU over bedrijven en mensenrechten in Latijns-Amerika

mensenrechtenschendingen 640px

Een nieuw rapport van het EU-LAT-netwerk formuleert een aantal aanbevelingen gericht aan de EU om erop toe te zien dat de mensenrechten worden gerespecteerd door Europese bedrijven actief in Latijns-Amerika.

Het rapport stelt dat hoewel er de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt, blijvende inspanningen noodzakelijk zijn. EU-LAT stelt dat de implementatie van een aantal nationale plannen voor de bescherming van de mensenrechten door de EU-lidstaten een stap voorwaarts is.

Het EU-LAT-netwerk dringt er bij de EU-lidstaten echter op aan om bij te dragen aan het ontwerp van een bindend VN-verdrag inzake bedrijven en mensenrechten

Het EU-LAT-netwerk dringt er bij de lidstaten echter op aan om bij te dragen aan het ontwerp van een bindend VN-verdrag inzake bedrijven en mensenrechten en eisen een onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie voor de 6e sessie.

Samen met haar partners, leden en vrijwilligers ijvert ook 11.11.11 voor een bindend VN-verdrag dat bedrijven aansprakelijk maakt voor mensenrechtenschendingen om het even waar die gebeuren.

11.11.11 is een actief lid van het EU-LAT-netwerk, dat 40 organisaties uit 12 Europese landen groepeert. Het EU-LAT-netwerk promoot een participatief Europees beleid dat bijdraagt aan het respecteren van mensenrechten, gendergelijkheid, democratisering en een rechtvaardig, inclusief en duurzaam maatschappelijk model in Latijns-Amerika.

De afgelopen jaren heeft het EU-LAT-netwerk verschillende acties ondernomen met betrekking tot de groeiende impact van Europese bedrijven in Latijns-Amerika, en in sommige gevallen hun (in)directe verantwoordelijkheid bij mensenrechtenschendingen.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels