Nieuw recept voor grondstoffendieet

Mijnbouw is een boomende business. Nooit stonden de prijzen van metalen en mineralen zo hoog -een weerspiegeling van de groeiende vraag en de schaarste van het aanbod. In de toekomst zal de druk op die grondstoffen niet vanzelf dalen. De wereldbevolking stijgt, net als de groep mensen die naar een grotere materiƫle welvaart streeft.

In de twintigste eeuw verviervoudigde de wereldbevolking, terwijl de economie verveertigvoudigde. Elk jaar vraagt de economie in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) per capita de ontginning van twintig ton materiaal. De groeilanden zijn goed op weg om dat cijfer te evenaren. Tegelijk wordt per inwoner jaarlijks ongeveer drie ton afval gegenereerd, dat ergens opgeslagen of gerecycleerd moet worden. Sommige materialen hebben een zware ecologische impact.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel