Nieuwe campagne 'NATO - game over' van start!

Bomspotters stappen naar de NAVO. Op de regionale startavonden hoor je er alles van. Leg je oor te luister en doe mee!Bomspotters willen de kernwapens weg. De campagne heeft resultaten. Duizenden mensen nemen deel aan de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Het Belgische parlement keurt een resolutie goed die de kernwapens wil verwijderen.

Maar de harde feiten blijven ongewijzigd. De NAVO-kernwapens liggen er nog steeds. Sterker nog, de militaire interventiepolitiek van de NAVO wordt verder uitgebouwd. De VS willen van de NAVO een wereldwijde militaire alliantie maken, gewapend met kernwapens! Zolang de NAVO een onbespreekbaar heilig huis blijft, zal ons land gebonden blijven aan de geheime akkoorden die militaire transporten naar Irak over ons grondgebied mogelijk maken.

Daarom start op zaterdag 22 maart de eerste 'NAVO- game over'. Vijf jaar na de start van de oorlog in Irak stappen we samen naar het NAVO-hoofdkwartier om het te sluiten. Letterlijk. Geweldloos uiteraard.

Regionale groepen startavonden

Net zoals bij de Bomspotting-acties, heeft de actiedag 'NAVO - game over' alleen een kans op slagen als de voorbereidingen gebeuren in regionale groepen. De regionale groepen verlagen de drempel om deel te nemen aan geweldloze directe actie. Ze functioneren zelfstandig en zorgen voor informatie, mobilisatie, trainingen geweldloze actie enzovoort. Vanaf 13 september starten de regionale informatie-vergaderingen. Vredesactie geeft uitleg over de campagne, de actiestrategie en de planning en we bekijken hoe we dat in jouw regio kunnen aanpakken.

Op www.vredesactie.be vind je de agenda met startavonden in Antwerpen, Brussel, Gent, Geel, Pajottenland, Leuven, Eeklo, Knokke en Hasselt.

Is er geen startavond in jouw buurt? Wil je zelf een opzetten? Neem contact: bomspotting@vredesactie.be, 03 281 68 39.

Meer info op www.vredesactie.be

Deel dit artikel