Nieuwe MO*paper: Is er apartheid in het heilige land?

mopaper42‘Israël apartheid!’ is totnogtoe slechts een goedkoop label gebleven, een populair
modewoord, een activistische slogan die lekker bekt in betogingen. Apartheid staat in het geheugen gegrift als een verwerpelijk racistisch systeem, als een extreme uitloper van achterhaald kolonialisme, als een summum van schending van mensenrechten.

Door Israël zo te bestempelen, wordt een aha-erlebnis gecreëerd. Maar het label wordt nauwelijks met argumenten onderbouwd. Wat apartheid precies betekent, blijft onduidelijk. Laat staan dat men argumenteert waarom de situatie dan apartheid is.

Is het label uit de lucht gegrepen of zit er een kern van waarheid in?

Deel dit artikel