Nieuwe MO*paper: Is ontwikkelingshulp verantwoordelijk voor de armoede in Afrika?

mopaper33MO*paper #33: Is ontwikkelingshulp verantwoordelijk voor de armoede in Afrika? (Auteurs: Dambisa Moyo, Kumi Naidoo, Infocel 11.11.11)

Het gaat niet goed met Afrika. Beneden de Sahara telde het continent in 2005 honderd miljoen meer extreem arme inwoners dan in 1990. Steeds meer mensen vragen zich af hoe dat kan, terwijl het Noorden toch miljarden euro ontwikkelingshulp gaf. Anderen wijzen op het feit dat er meer rijkdom uit Afrika vertrekt – door handel en corruptie – dan er hulp arriveert.

Dambisa Moyo pleit voor het stopzetten van alle hulp aan Afrika, aangezien die volgens haar alleen maar corrumpeert. “Een land dat afhankelijk is van buitenlandse
hulp, wordt nooit volwassen. Corrupte regeringen kunnen altijd weer rekenen op nieuw donorgeld, omdat donoren vinden dat de ontvangers een beetje vooruitgang boeken en dus beloond moeten worden. En anders staat er een nieuwe hulpverlener klaar om het nog eens te proberen.”

Kumi Naidoo vind dan weer dat er méér hulp moet komen, maar dat die beter
besteed moet worden. “Een Europese Unie die bij goed weer en kwaad weer betoogt oe bezorgd ze is om de armoede in de wereld komt niet geloofwaardig over als ze tgelijk meer subsidie per koe geeft dan het inkomen waarmee de helft van de
mensheid het moet rooien – en bovendien de lokale landbouw in de armere landen
ondermijnt met die subsidiepolitiek.”

MO* organiseert vanavond (vrijdag 18 september 2009) in samenwerking met deBuren en andere partners een MO*lezing met Dambisa Moyo en Kumi Naidoo. Deze MO*paper geeft achtergrond bij de standpunten van beide sprekers. In een derde deel verzamelde de infocel van 11.11.11 een overzicht van boeken die de jongste jaren verschenen zijn over het hulpdebat. Een nuttig instrument voor wie zich wil verdiepen in het thema en verder wil kijken dan de kreten in de dagpers.

- U kan deze MO*paper gratis downloaden op www.MO.be/mopapers.
- Reacties zijn altijd welkom op
mopaper@mo.be.
- Meer info over de MO*lezing vindt u op
www.MO.be/molezing

Deel dit artikel