Nieuwe MO*paper: Kan de G20 de wereld redden?

Zopas verschenen - MO*paper #31: Kan de G20 de wereld redden? (Auteur: Emiel Vervliet)

Van 24 tot 26 juni vergaderen de 192 lidstaten van de VN in New York over de gevolgen van en mogelijke oplossingen voor de financiële en economische crisis. Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, had de Belgische delegatie moeten leiden, maar besloot dat de politiek in Franstalig België belangrijker is dan de ontwikkelingsnoodtoestand in de Derde Wereld.

De UN Conference at the Highest Level on the Economic and Financial Crisis and its Impact on Development is het antwoord van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, de Nicaraguaan Miguel d’Escoto, op de G20 en op de vernieuwde en groter’e rol voor het IMF in het aanpakken van de mondiale crisis.

In deze MO*paper "Kan de G20 de wereld redden?" analyseert Emiel Vervliet de slotverklaring van de G20 in Londen (begin april) en is er aandacht voor de voorstellen van de ‘Commissie Stiglitz’. Die commissie is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties belast met het opstellen van aanbevelingen voor de hervorming van het internationale monetaire en financiële systeem.

P.S. Ook in MO*66, het juninummer dat nu woensdag verschijnt, is er aandacht voor de bijeenkomst in New York. John Vandaele sprak met twee leden van de Commissie Stiglitz, Yu Yongding en Yaga Reddy. Zij stellen dat de rol van geld in de internationale economie herbekeken moet worden: ‘Geld moet ontwikkeling dienen.

Deel dit artikel