Nieuws van het Afrika Europa netwerk December 2013


WTO bereikt akkoord, eindelijk

Begin december streken de handelsdelegaties van meer dan 159 landen neer in Bali voor de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Er stond heel wat op het spel, namelijk de toekomst van het multilaterale handelsstelsel. Zou de WTO een plaats blijven waar onderhandeld kan worden of werd het alternatief dat men toevlucht zoekt in bilaterale en regionale overeenkomsten? Ondanks tegenstellingen en conflicten slaagden de WTO-leden erin een akkoord te bereiken.

Volgens de nieuwe directeur van de WTO, de Braziliaan Alberto Azevêdo, is de WTO in Bali weer tot leven gekomen en hebben alle leden een bijdrage kunnen leveren: "Ik ben daar trots op, omdat het proces de ontwikkelde en minst ontwikkelde leden in staat heeft gesteld om hun bijdrage te leveren aan het eindresultaat: we hebben de wereld teruggebracht in de Wereldhandelsorganisatie." Niet iedereen is het daarmee eens: sommige ontwikkelingslanden zijn teleurgesteld in het eindresultaat. De ambassadeur van Bolivia bleef tot het einde haar twijfels houden over het bereikte akkoord: "Het is een wereld op zijn kop, want de beste special and differential treatments in dit pakket zijn voor ontwikkelde landen door middel van uitzonderingsclausules." Ondanks de kritiek is er in Bali een belangrijke stap gezet om de Doha Ontwikkelingsronde die in 2001 werd begonnen tot een einde te brengen. In Genève zal het komende jaar worden gewerkt aan een duidelijk omlijnd werkprogramma om de onderhandelingen over de rest van het Doha Ontwikkelingspakket in goede banen te leiden. (Bron: viceversaonline.nl, 7/12/2013)

Afrika's kans op duurzame ontwikkeling

Als Afrika groene economie meer stimuleert, kan het veel bereiken op het vlak van duurzame ontwikkeling. Dat zeggen verschillende klimaatexperts.

Wat is een groene economie? Eenvoudig gezegd: deze is CO2-arm, zuinig en sociaal.

Deskundigen zijn van mening dat initiatieven die bijdragen tot de vermindering van broeikasgassen, rekening houden met de klimaatverandering en tegelijk inkomsten stimuleren, Afrika zullen helpen op weg naar een duurzame ontwikkeling. Veel ontwikkelingsprojecten bleken niet duurzaam. Zo werden er irrigatiesystemen ontworpen op basis van ecosystemen en watergebieden die later opdroogden of op het punt staan om dat te doen. De VN promoot een beleid waarbij overheden gestimuleerd worden om een aanpassing aan de klimaatverandering hand in hand te laten gaan met de vermindering van CO2-uitstoot en economische ontwikkeling. Landbouw is een van de sectoren waar die ontwikkeling moet gestimuleerd worden, zegt Tom Owiyo, een landbouw- en klimaatspecialist van de VN-Economische Commissie voor Afrika. "Er is behoefte aan investeringen in de landbouw op een manier die niet enkel gezien wordt als sociaal engagement ten aanzien van de armen."

Het wereldwijde voedselsysteem is verantwoordelijk voor 19 tot 29 procent van de globale uitstoot aan broeikasgassen. Er zijn landbouwmethoden om die uitstoot te verminderen, zoals een minimale grondbewerking, een rotatiesysteem van gewassen, de kweek van droogtebestendige gewassen en betere opslag- en verwerkingstechnologieën. Een aantal initiatieven gaan alvast met deze kennis aan de slag. Zo zijn er 'klimaat-slimme dorpen' in Kenia, een onderzoeksproject van de Adviesgroep Internationaal Landbouwonderzoek dat ondersteund wordt door de Wereldbank. Hier werken boeren in groepen om meer te produceren op kleinere stukken land met behulp van toegespitste technologie. Ook wordt hen aangeleerd hoe ze op hun boerderij het jaar rond kunnen blijven telen, waardoor ze meer verdienen. Zo ontdekken ze onder meer glastuinbouw en druppelirrigatie, technieken die hun productie in sommige gevallen met 60 procent deed stijgen terwijl ze tegelijk ook mee strijden tegen de klimaatverandering. Volgens Merlyn Van Voore van de United Nations Environment Program kan een klimaatslimme landbouw ervoor zorgen dat broeikasgassen tussen de 1 en 4 miljard ton verminderen tegen 2020. (Bron: IPS, 12/12/2013) 

Europa's digitale Dumping Ground

De V.N. en Afrikaanse landen hebben opgeroepen tot actie om de export van elektronisch afval tegen te gaan. In de E.U. zijn strenge milieuvoorschriften waardoor het vaak goedkoper is om oude elektronica te verschepen dan om ze ter plekke te verwerken. Soms wordt tweedehands materiaal verstuurd als 'donatie', ook al is het niet langer bruikbaar.

Op zich heeft de EU de afgelopen jaren stappen ondernomen om de export van e-waste (computers, mobiele telefoons, etc) aan banden te leggen. In 2012 zijn bepalingen aangescherpt die al in 2003 zijn opgesteld om elektronisch en elektrisch afval op een betere manier te verwerken. De lijst materialen werd aangevuld met zonnepanelen, lampen waarin kwik is verwerkt en goederen die broeikasgassen bevatten. Maar de export van afgedankte elektronica naar Afrika gaat gewoon door. Duizenden tonnen per jaar worden geëxporteerd, omdat de handel in tweedehands computeronderdelen en gerecycled metaal lucratief is in armere landen. Een klein percentage is afkomstig uit Azië, maar het leeuwendeel komt uit Europa. Volgens gegevens van de V.N. is in 2009 ongeveer 220.000 ton elektrisch en elektronisch materiaal vanuit de EU verscheept naar West-Afrika. Ongeveer 30% van dit materiaal is nutteloos, ondanks EU-richtlijnen dat elektronisch materiaal dat wordt geëxporteerd nog enige hergebruikwaarde dient te hebben. Vaak wordt illegaal afval verstopt in containers met gewone vracht om douane om te tuin te leiden. De V.N. heeft opgeroepen tot strengere controles. Onlangs hebben ook gedelegeerden uit verschillende Afrikaanse landen de oproep gedaan tot rigoureuze actie om het dumpen van oude elektronica, dat toxisch materiaal bevat, tegen te gaan. (Bron: theguardian.com)

 

Deel dit artikel