Noorse arts Mads Gilbert getuigt over de hel van Gaza

Mads-Gilbert-Brussel-2014

Professor Mads Gilbert is een Noorse spoedarts die wereldfaam verwierf voor zijn steun aan het Palestijnse volk. Vanuit het Al-Shifa hospitaal in het belegerde Gaza daagde hij Obama uit om er eens een nacht door te brengen tijdens de moorddadige Israëlische bombardementen. Na twee weken werken in oorlogsomstandigheden verliet hij eergisteren Gaza. Op weg naar huis maakte hij een tussenstop in Brussel om er te getuigen. Logo Geneeskunde voor de Derde Wereld"Mijn centrale boodschap is duidelijk," steekt hij van wal, "Dit is een open oorlog tegen Palestijnse burgers." 
 
Het is een boude uitspraak en dus haalt Gilbert ook argumenten boven: "Een derde van de dodelijke slachtoffers zijn kinderen. Bij de gewonden gaat het in de helft van de gevallen om vrouwen en kinderen. Ik heb duizenden gewonden zien passeren in het Al-Shifa ziekenhuis maar slechts twee strijders."
 
"Het is al de vierde keer dat ik in Gaza was tijdens de oorlog. Ik was ook in 2006, 2009 en 2012 ter plaatse toen Gaza werd gebombardeerd. Ik werkte telkens in het Al-Shifa-ziekenhuis, het grootste van de Gaza-strook. Wat ik nu gezien heb was erger. Er vallen meer burgerslachtoffers dan tevoren."
 

"Het gaat om oorlogsmisdaden"

"Wij zijn wetenschappers," zegt Gilbert, "en wij leven om de waarheid te vertellen." Maar dat neemt niet weg dat de verontwaardiging diep zit. "Zonder enig onderscheid burgerdoelwitten bestoken, dat zou je verwachten van ISIS of Boko Haram. Maar het Israëlische leger is één van de modernste ter wereld. Dan is maar één woord op zijn plaats: het gaat om oorlogsmisdaden." 
 
Ter illustratie geeft hij enkele statistieken: "Dertien van de 15 hospitalen in de Gaza-strook zijn al beschadigd door de bombardementen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is hierdoor 20% van de ziekenhuisbedden buiten gebruik, net nu er meer capaciteit nodig is. Negen ambulances zijn beschadigd; 23 gezondheidswerkers zijn gewond en zeven vonden al de dood." 
 
De oorlog heeft zware gevolgen voor het hele gezondheidssysteem en het gaat niet enkel om de verzorging van de gewonden. "In het Al-Shifa ziekenhuis worden sinds eind juni enkel nog spoedoperaties gedaan. Alle routine-ingrepen moeten wachten. De meeste basisgezondheidsposten in de hele Gaza-strook zijn gesloten. Dat betekent dus ook dat er geen regelmatige gezondheidszorg is voor 1,7 miljoen mensen en de vele chronisch zieken: diabetici, hartpatiënten, etc."
 
Ook de bevoorrading is kritiek. "Zelfs voor de oorlog was er een tekort omwille van de blokkade. Het Al-Shifa ziekenhuis lijkt soms op een medisch museum, zelfs al beschikt het over zeer competent medisch personeel dat niet zou misstaan in een universitair ziekenhuis. Tijdens ons verblijf hebben we geen belangrijke leveringen weten binnenkomen van medisch materiaal of van medicijnen. Hoewel de Israëli's zeggen dat er geen probleem is, komen die slechts mondjesmaat binnen. Wat binnengeraakt is te weinig of het komt te laat."
 

Gruwelijker dan in de media

Gilbert laat enkele foto's zien die hij zelf genomen heeft om het echte gezicht van de oorlog te tonen, veel gruwelijker dan we hier in de media zien. Ondertussen vertelt hij verder: "Door de verminderde capaciteit, op het moment dat meer gewonden aanstromen, de slechte bevoorrading en het tegenhouden van medische teams, wordt het recht om gewonden te verzorgen niet gerespecteerd. Deze feiten voldoen aan mijn definitie van een genocide."
 
De Israëlische premier Netenyahu noemt Gilbert als verantwoordelijke maar VS-president Obama en de Europese leiders worden in één adem vernoemd en dragen volgens hem net zo goed verantwoordelijkheid. "Gisteravond waren al 1210 Palestijnse dodelijke slachtoffers te betreuren, waarvan 287 kinderen. Stel dat men de rollen zou omdraaien en dat Palestijnse militanten 1210 Israeli's zouden doden in drie weken. Denk je dat men dat zomaar zou laten gebeuren? Neen. En dat is een goed voorbeeld waarom het echt om een systeem van apartheid gaat ten opzichte van de Palestijnen."
 
Net zoals in de andere ziekenhuizen in Gaza is de situatie in het Al-Shifa ziekenhuis problematisch. "Toen ik maandag vertrok lagen er 160 patiënten in de eenheid postoperatieve zorgen. Elke dag komen er patiënten bij die intensieve zorgen nodig hebben. We opereren soms met drie teams tegelijk aan één patiënt. Waarom organiseert de 'internationale gemeenschap' geen luchtbrug om medische hulpgoederen binnen te brengen en patiënten te evacueren? Waarom aanvaarden onze overheden het lijden van de Palestijnen zomaar? Ik vind dat onverklaarbaar."
 

Niet Israël tegen Hamas

Maar wordt het ziekenhuis dan niet gebruikt als hoofdkwartier voor Hamas zoals men in de media wel eens beweert? "Wij verbleven dag en nacht in dat ziekenhuis en konden er vrij gaan en staan waar we wilden en met iedereen praten. Nooit hebben we iets verdacht gezien. Het is waar dat er politie aan de deur staat om ervoor te zorgen dat de patiënten op een ordentelijke manier de spoedopname kunnen bereiken maar nooit heb ik iemand met een wapen binnen in het ziekenhuis gezien. De Palestijnse autoriteiten komen natuurlijk wel in het ziekenhuis. De minister van gezondheid was er soms zelfs dag en nacht om zelf poolshoogte te nemen van de toestand. Maar een militair hoofdkwartier? Als het er is, dan zit het goed verstopt!"
 
Hoewel hij zich vanaf vandaag ereburger mag noemen van Palestina, vindt dokter Gilbert dat de eer toekomt aan de Palestijnse gezondheidswerkers. "Ik heb nog nooit zoveel bloed gezien als de afgelopen weken, maar ook nog nooit zoveel moed. Het Palestijnse gezondheidspersoneel is zeer competent en toegewijd aan de verzorging van de duizenden gewonden." 
 
Hij ziet ook hoop in de eenheid van de Palestijnen. "Het gaat hier niet om Israël tegen Hamas, maar om een oorlog tegen het Palestijnse volk. Gaza is verenigd in het verzet tegen de bezetting en dat maakt hen ook uiterst weerbaar ondanks de zware klappen die ze nu krijgen."
 
Tot slot geeft hij nog zijn eisen mee: "De bombardementen moeten onmiddellijk stoppen. De veiligheid van burgers moet gegarandeerd. Israël moet de blokkade van Gaza opheffen en het internationaal humanitair recht respecteren. Palestijnen moeten ook dezelfde rechten krijgen als iedereen." 
 
Je kan het noodfonds van Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) steunen door een gift te storten op rekeningnummer  BE15 0010 4517 8030 en met de vermelding "noodfonds" in de mededeling. Je kan ook online een gift doen. Met een maandelijkse domiciliëring geef je een duurzaam karakter aan je steun. Giften vanaf 40 euro of meer per jaar geven recht op een fiscaal attest.
Via onze website en Facebook-pagina informeren we je over de concrete acties die we steunen.

Deel dit artikel