OCIV hervormt en wordt 'Vluchtelingenwerk Vlaanderen'


De koepel van de vluchtelingenorganisaties in Vlaanderen, OCIV (Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen), heet voortaan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. OCIV hervormt zichzelf grondig om beter gewapend te zijn voor de uitdagingen die op ons afkomen: de steun bij de bevolking voor de opvang van vluchtelingen vergroten en een nieuw asielbeleid uittekenen voor de 21ste eeuw. OCIV zal niet langer een koepel zijn van professionele organisaties maar een ruim netwerk van iedereen die zich inzet voor vluchtelingen in Vlaanderen.

Na meer dan 15 jaar strijd voor de rechten van vluchtelingen, waait er een nieuwe wind door OCIV. Ongeveer een jaar geleden startten we met een oefening waarbij we OCIV binnenstebuiten hebben gekeerd om onszelf van alle kanten te bekijken. Dit denkwerk, samen met leden en personeel, mondde uit in een schets voor het OCIV van de 21ste eeuw.

De verkiezingsuitslag van 13 juni 2004 bevestigde ons in de vaststelling dat het meer dan ooit een prioriteit is om de steun voor de opvang van vluchtelingen te verhogen bij publieke opinie en beleidsmakers. OCIV wil zijn verantwoordelijkheid nemen in het helpen stoppen van de oprukkende verzuring.
Tegelijk is het asielbeleid zelf internationaal in volle verandering: de Verenigde Naties willen het Vluchtelingenverdrag aanvullen, de Europese Unie trekt het asielbeleid steeds meer naar zich toe, grenzen worden beter beveiligd tegen illegale immigratie,… evoluties waarin het Belgische beleid zal worden meegezogen.

Om deze uitdagingen beter aan te kunnen, zal OCIV zijn ledenaantal gevoelig verhogen en zich omvormen van een koepel van professionele, landelijke organisaties tot een netwerk van de vele organisaties en groepen die in Vlaanderen opkomen voor vluchtelingen. De algemene vergadering zal aldus een ruim platform worden, dat tweemaal per jaar de inhoudelijke bakens uit zet.

OCIV wil zijn netwerk echter ruimer doen reiken dan de leden. We willen andere professionele organisaties en instellingen die ten dienste staan van vluchtelingen, vrijwilligers, sympathiserende burgers,… betrekken in een ruim forum van waaruit het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in ons land versterkt wordt. Dit forum wordt geen structuur, maar een klankbord waarmee we permanent in interactie treden.

De nieuwe naam komt er als symbool van deze hervorming. Hij heeft bovendien het voordeel van de duidelijkheid: het oude letterwoord was nietszeggend en bovendien niet correct omdat OCIV's actieterrein ruimer is dan alleen de integratie van vluchtelingen.

Contact:

  • Koen De Mesmaeker (0477/297.407)
  • Pieter De Gryse (0478/444.121)
Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel