Onderteken de verklaring van de conferentie rond mensenrechten in Colombia

In 1995 vond in het Europees Parlement een conferentie plaats over de mensenrechten in Colombia. Gehoopt werd dat de schrijnende humanitaire crisis plaats zou ruimen voor een situatie waar de individuele en collectieve rechten en vrijheden gerespecteerd zouden worden. Twaalf jaar later echter eist het conflict in Colombia jaarlijks nog steeds honderden mensenlevens. Het was dus hoog tijd voor een tweede mensenrechtenconferentie die op 17-18 april plaatsvond. Broederlijk Delen heeft de conferentie financieel gesteund en was aanwezig met drie afgevaardigden.  We ondersteunen en ondertekenen ook mee de eindverklaring die werd opgesteld op 18 april. Wie samen met ons wil opkomen voor de mensenrechten in Colombia kan, zowel als individu als als organisatie, de verklaring mee ondertekenen. Op die manier kan het conflict in Colombia een plaats krijgen op de Belgische en Europese politieke agenda. Ook vanuit de internationale gemeenschap moet immers worden aangedrongen op een vreedzame oplossing voor het conflict. 

Als organisatie staan wij volledig achter de oproep die Oidhaco formuleert en onderschrijft Broederlijk Delen dan ook graag de Verklaring.  Wie zich ook kan vinden in onze standpunten en die van de conferentie en de eindverklaring mee willen ondertekenen klik hier. Op 20 mei sturen wij een lijst met handtekeningen door naar Oidhaco.

Meer info vind je op de website van Broederlijk Delen.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel