Onrustwekkende evoluties voor de persvrijheid in Burundi


Burundi hassan-ruvakuki steunbetuiging[Foto: Wekelijkse steunbetoging voor Ruvakuki tijdens zijn gevangenschap. www.echos-grandslacs.info]

Op 3 april heeft de Burundese Kamer een wetsvoorstel over de pers goedgekeurd. Dit wetsvoorstel is een verontrustende inperking op de vrijheid van de Burundese pers, die wel vaker in haar functioneren wordt beperkt. Een illustratie hiervan was de arrestatie van RFI-correspondent Ruvakuki
, die voorlopig terug op vrije voeten is.Het wetsvoorstel zoals het door de volksvertegenwoordigers is goedgekeurd beperkt de vrijheid van de pers onder meer op de volgende vlakken:

  • Elke journalist zou binnen vijf jaar na de afkondiging van de wet een diploma van licentiaat of master moeten bezitten, ook die journalisten die over tonnen ervaring beschikken. Ook in BelgiĆ« heeft niet iedere journalist een masterdiploma: zij zouden volgens het toekomstige Burundese systeem terug naar de schoolbanken moeten.

  • Indien de nieuwe wet in voege is, zal de Nationale Communicatieraad (CNC), waarvan de leden benoemd worden door de regering, de bevoegdheid hebben om tijdelijk of definitief een perskaart in te trekken bij een persdelict. Ook de boetes worden serieus omhoog getrokken, tot omgerekend zo'n 1000 euro. Geen peulschil in een land met een gemiddeld inkomen van nog geen 200 dollar per jaar.

  • Ook het bronnengeheim is in gevaar: journalisten worden gedwongen om hun bronnen te onthullen als die in de richting van inbreuken tegen de staatsveiligheid, de openbare orde of het defensiegeheim gaan. In Burundi wordt met zulke termen wel eens creatief omgesprongen en geeft het aan de overheid een extra instrument om de pers te beknotten.

 

  • Ook mogen documenten in verband met gevolgen voor de nationale economie, de Burundese munt  of die 'propaganda maken voor de vijand van de natie in tijden van vrede en in geval van oorlog' niet langer verspreid worden. Journalisten rapporteren uiteraard met de regelmaat van de klok over economische wantoestanden en corruptie, of over rebellengroeperingen. Dit kan hun echter verhinderd worden door de wet die nu voorligt.


Organisaties van het Burundese middenveld en de pers uiten hun grote ongerustheid over wat zij een catastrofe voor persvrijheid of een inperkingen van fundamentele vrijheden noemen. Het Burundese middenveld heeft het al moeilijk; een beknotting van de pers zal het er niet makkelijker op maken. Het is goed mogelijk dat men en masse op straat komt om tegen deze wet te protesteren.

De wet moet nu enkel nog langs de Senaat passeren. De kans dat die nog wijzigingen in de wet aanbrengt is betrekkelijk klein, zeker aangezien de regering het voorstel ten volle steunt. Enkel stevige internationale druk van Belgiƫ en andere donoren zou die regering er nog toe kunnen aanzetten om de wet alsnog te voorzien. Indien dit niet het geval is, is dit weer een stap achteruit voor de democratische ruimte in Burundi.

Contact: thijs.vanlaer@11.be


Meer info:


 


11.be:

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel