Ontstellende klimaateffecten in 2030: een analyse door de Wereldbank

2010-12-inondation beninDe Wereldbank heeft een nieuw rapport vrijgegeven waarin de verwachte gevolgen van de klimaatsverandering worden geanalyseerd.

In 'Turn down the heat: climate extremes, regional impacts, and the case for resilience' wordt aangetoond hoe de opwarming van de aarde de armste landen het hardst zal treffen. Dit zijn bovendien de landen die het minste vermogen hebben om weerstand te bieden tegen de klimaatsverandering.

Extreme hitte, hevige cyclonen, overstromingen en water- en voedseltekorten zullen tegen 2030 genadeloos toeslaan in Zuid-Azië en Afrika. Steden worden er onbewoonbaar.


De bevindingen

Het rapport onderzoekt de gevolgen van een wereldwijde temperatuursstijging met 2 en 4°C. Deze stijging is een zeer waarschijnlijk gevolg indien we aan het huidige tempo steenkool, olie en gas blijven verbranden.

De analyse is bijzonder negatief. Een stijging van 2°C impliceert onder meer een verlies van 40 tot 80% van de akkers in Afrika en een aanzienlijke stijging van de zeespiegel (30 cm tegen 2040). Door overstromingen komen hele kuststeden onder water te staan en worden akkers en gewassen aangetast door zeewater.

Ontstellend is bovendien hoe de klimaatsverandering in hoofdzaak de zwakste landen treft, en dan voornamelijk de steden. Verstoorde regenpatronen leiden tot herhaaldelijk mislukte oogsten in de ontwikkelingslanden, waardoor de bevolking van het platteland in grote stromen naar de steden zal trekken, een trend die nu al aan de gang is. De verstedelijking gaat hand in hand met een groei van de sloppenwijken.

 

 

Water

Veilig drinkwater wordt nog meer een heikel punt, vooral na overstromingen. Het rapport voorspelt een toename van watergerelateerde ziektes, zoals cholera en diarree. Door het verwachte verlies van smeltwater uit de Himalaya vermindert de toestroom van water naar de Indus, Ganges en Brahmaputra rivieren. Dit is een bedreigende situatie voor honderden miljoenen mensen.

Door de uitstoot van CO2 is de zuurtegraad van oceanen al met 30% toegenomen. Tegen 2040 zal het oceaanwater te zuur zijn voor veel koraalriffen. Het verlies aan koralen heeft een rechtstreekse weerslag op de visbestanden, die nu al in dalende lijn zijn. Bovendien vormen koraalriffen een natuurlijke barrière tegen golven, stormen en overstromingen.


Tijd voor actie

Armoede en ongelijkheid wegwerken zal een inherent actiepunt zijn bij het omgaan met de toekomstige klimaatsverandering. Maar de klimaatsverandering is niet louter een gegeven van de toekomst. Er moeten nu ook al stappen genomen worden om landen te helpen aanpassen aan de gevolgen van de huidige temperatuursstijging van 0,8°C. Daarnaast moet de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd drastisch verminderd worden. Veel van de ergste voorspelde klimaateffecten kunnen immers nog voorkomen worden indien de temperatuur niet meer dan 2°C stijgt.


Meer info:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel