Oost-Afrikaanse landen maken vuist tegen vrijhandelsakkoorden

Karel De Gucht keert met lege handen terug uit Tanzania


De landen van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG) hebben geweigerd om een Economische Partnerschapsakkoord (EPA) met Europa te ondertekenen. Zowel parlement als civiele maatschappij waren van mening dat het akkoord de ontwikkeling van Oost-Afrika in gedrag zou brengen. Europees Commissaris van Handel Karel De Gucht, die in Dar Es Salaam was voor de ondertekening, keert met lege handen terug.

‘Dit is een belangrijk signaal naar de regeringen die nog in onderhandeling zijn over andere EPA's', zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. ‘De commissie stelt de EPA's voor als een hefboom voor ontwikkelingslanden, terwijl deze landen juist zeggen dat de EPA's door hun zeer verregaande liberalisering hen het mes op de keel zetten. Vandaar dat we ons al jaren verzetten tegen de EPA's die nu voorliggen. Ontwikkelingslanden moeten zelf hun economisch beleid kunnen bepalen.'

Ministers uit Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi en Rwanda zaten woensdag samen in Tanzania met Europees Commissaris Karel De Gucht over het tekenen van een interimakkoord. Eerder riep het Oost-Afrikaanse Parlement de ministers op om dit voorlopige akkoord niet te ondertekenen. Ngo's, boerenorganisaties en vertegenwoordigers vanuit de privésector uit de regio vroegen hetzelfde.De landen besloten uiteindelijke deze oproepen te volgen.

De EPA-onderhandelingen lopen sinds 2002 tussen de EU en 76 ontwikkelingslanden. De deadline voor de onderhandelingen was december 2007 maar toen die niet gehaald werd, drong de EU een reeks in de haast bijeengeschreven voorlopige akkoorden aan de ACP-landen op. Sindsdien vragen de ACP-landen een herziening van deze akkoorden, terwijl de EU aandringt op hun ondertekening zonder wijzigingen. Tegelijk wil Commissaris De Gucht verdere onderhandelingen voor bijkomende liberaliseringen.

Deel dit artikel