Oproep: Laat op 3 oktober de schoolbel luiden voor recht op onderwijs


Saved by the bell – vrijdag 3 oktober 2014. Studio Globo en VIA Don Bosco roepen scholen op om op vrijdag 3 oktober de schoolbel extra te laten luiden voor die leerkrachten in het Zuiden die, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste geven van zichzelf.

svb 980 400

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Daarom wil Studio Globo en VIA Don Bosco,  net voor de Internationale dag van de Leerkracht (5 oktober) niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerpers zetten. Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf.
Miljoenen kinderen en jongeren hebben vandaag geen toegang tot basisonderwijs. Zij verdienen onze aandacht. Het recht op onderwijs, overal en voor iedereen, is één van de Millenniumdoelstellingen die tegen 2015 zouden moeten gerealiseerd worden. Er is ondertussen al heel wat vooruitgang geboekt op dat vlak, maar er zijn wereldwijd nog steeds 57 miljoen kinderen die niet naar school (kunnen) gaan.

SBTB 2014 promo vierkant 250x250Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij onze (lokale) beleidsmakers, vragen Studio Globo en VIA Don Bosco om op 3 oktober de bel te laten luiden op zoveel mogelijk scholen. Als voorbereiding op het belmoment kan in de klas stil gestaan worden bij het recht op onderwijs. Daarvoor kunnen de scholen vanaf 5 september gratis lessen en suggesties downloaden op www.savedbythebell.be.

Studio Globo - werk aan de wereld in je klas - is gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Je kan bij Studio Globo terecht voor ervaringsgerichte inleefateliers en workshops en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Met ons aanbod richten we ons op kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Meer info op www.studioglobo.be.Vrijdag 3 oktober 2014
Saved by the bell, onderwijs overal en voor iedereen!

Doe mee en laat het weten op www.savedbythebell.be

Studio Globo DOOR:

Deel dit artikel