Oxfam beschuldigt rijke landen van egoïsme in WTO-onderhandelingen

Gisteren begon de vergadering van de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève. Oxfam waarschuwt dat de rijke landen met hun streven naar puur eigenbelang, de ontwikkelingsdoelstellingen van de onderhandelingen volledig ondergraven.

Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Solidariteit beschuldigen rijke landen van egoïsme in WTO-onderhandelingen

In haar rapport “From Development To Naked Self-Interest”, dat vandaag 28 juli2005 verschijnt, gaat Oxfam op zoek naar de vooruitgang in de zogenaamde Doha-ontwikkelingsronde. Oxfam besluit dat de deadlines voor het afsluiten van akkoorden niet gehaald worden ten gevolge van de weigering van de rijke landen om hervormingen door te voeren.

Thierry Kesteloot van Oxfam-Solidariteit stelt: “Elke gemiste deadline is een stap naar de complete mislukking. Men beloofde de ontwikkelingslanden dat deze onderhandelingsronde over ontwikkeling zou gaan en werk zou maken van het rechttrekken van de grote ongelijkheden in de wereldhandel. Maar de rijke landen blijven koppig hun eigenbelang nastreven en beloftes breken.”

Het rapport van Oxfam beschrijft tien onderwerpen waar het pure eigenbelang ontwikkelingshervormingen blokkeert. Zo eisen de rijke landen wederkerigheid van de armere landen. Ook met betrekking tot de hervorming van landbouwtarieven weigeren ze rekening te houden met de verschillen tussen arm en rijk.

De rijke landen hebben hun landbouwsubsidies zo hervormd dat ze de verplichting kunnen omzeilen de bedragen te verminderen. Tegelijkertijd eisen ze van de ontwikkelingslanden dat die wel hun landbouwsteun drastisch verminderen en hun markten open stellen.
Deze schijnheiligheid en het toepassen van het recht van de sterkste ondermijnt het vertrouwen in de onderhandelingsronde en verhindert een akkoord dat ontwikkeling kan bevorderen. Oxfam stelt dat ontwikkelingslanden het recht moeten hebben op een “bijzondere en gedifferentieerde” behandeling zoals afgesproken in de Doha-verklaring en in de regels van de WTO.

Kesteloot:”Ontwikkeling zou in het centrum van de onderhandelingen moeten staan zoals trouwens de intentie was. Eerlijke handelsregels zouden kunnen bijdragen aan het bestrijden van armoede, zoals afgesproken in de millennium ontwikkelingsdoelen.
Maar een akkoord dat voorrang geeft aan de belangen van de rijke leden zou verraad betekenen aan het vertrouwen dat de ontwikkelingslanden hebben geuit in het onderhandelingsproces.”

Op deze vergadering van de Algemene Raad van de WTO, moesten ontwerpteksten aanvaard worden, die als basis zouden dienen voor de vergadering van de Ministerraad van de WTO in december in Hong Kong. Zonder consensus zullen er dus geen teksten zijn voor die gesprekken.

Oxfam roept de Algemene Raad van de WTO op om resultaten te boeken in verband met de ontwikkelingsdoelen van de onderhandelingen. Het is niet aanvaardbaar dat de grote meerderheid van ontwikkelingslanden uitgesloten worden van het onderhandelingsproces en dat hun specifieke belangen nog steeds verwaarloosd worden.

Lees het volledige rapport

Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij

  • Thierry Kesteloot van Oxfam-Solidariteit, 02/501.67.55 of Thierry.kesteloot(at)oxfamsol.be
  • Anke Hintjens van Oxfam-Wereldwinkels, 09/218.79.42 mobiel 0486/99 35 60 of anke.hintjens(at)oww.be
    Op verzoek kunnen we u foto’s bezorgen van de actie van Oxfam International aan de vergadering van de WTO in Geneve.

Deel dit artikel