Paascampagne voor Cuba

De jaarlijkse Paascampagne van Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) start op 1 maart en loopt tot Paasdag (4 april). De opbrengst van de verkoop gaat dit jaar naar de SNTS, vakbond* van gezondheidswerkers van Villa Clara.

De Cubaanse vakbond SNTS is met zijn 451.000 leden de grootste vakbond van Cuba. Maar ze heeft een tekort aan vormingscentra voor militanten en delegees. Om Cuba's prima resultaten op het vlak van gezondheid te behouden en verbeteren is een goede vakbondswerking onder de gezondheidswerkers belangrijk. Via deze campagne willen we hen hierbij alvast steunen.

De Paascampagne van 2009 bracht 7.500 € op ten voordele van de vakbond van gezondheidswerkers van Pinar del Rio. De vakbondssecretaris aldaar plaatste onze internationale steun in het perspectief van de economische crisis: "De wereldwijde economische crisis treft de Cubanen hard, en we zijn erg afhankelijk van zachte leningen en de solidaire hulp van vrienden. Maar we doen hier zelf ook enorme inspanningen om te besparen op het weinige dat we hebben, en om het rationeel te gebruiken."

De economische crisis van de voorbije jaren heeft de Cubaanse economie doen verzwakken. We mogen niet vergeten dat de wereldwijde kredietcrisis in Cuba samenviel met de ergste natuurramp in vijftig jaar: de orkanen Gustav en Ike. De schade bedroeg 3,9 miljard euro. Bovendien is de Cubaanse economie kwetsbaar omdat ze nog altijd te veel afhangt van bepaalde sectoren.

Het is logisch dat de middelen (zowel materiele, financiële als menselijke) onder druk te komen staan. Tegelijkertijd een performant systeem van volksgezondheid uitbouwen naast een ambitieus programma van Zuid-Zuid samenwerking in de gezondheidszorg (denk maar aan de recente Cubaanse missie in Haïti) is niet evident.

Cubanen hebben zowel de gewoonte om te zeggen ‘no es facil' (het is niet gemakkelijk), maar ook ‘no hay problema' (het is geen probleem). En daar draait het nu net om. Cuba geeft niet weg wat het teveel heeft, maar deelt wat het heeft.

Een zakje Paaseitjes (250 gr) kost 4 euro. Doe je ook mee? Laat dan even weten hoeveel zakjes jij nodig hebt via info@g3w.be. Ben je niet zo'n zoetekauw dan kan je ook een kleine bijdrage storten ten voordele van de SNTS op rekeningnr. 001-1951388-18 van Geneeskunde voor de Derde Wereld met vermelding "WS SNTS Cuba". Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.


*Een vakbond in een socialistisch land als Cuba, hoe zit dat eigenlijk?
De rol van de vakbond in Cuba verschilt in wezen niet zoveel van die in andere landen. Ze verdedigt de rechten van de arbeiders. Ze waakt op het correct toepassen van wetten en beschikkingen in het voordeel van de werknemers. Hun werkterrein: het opstellen van CAO's, werken rond thema's als vrouw en arbeid, jongeren en arbeid, lonen, arbeidsomstandigheden, veiligheid, economische efficiëntie, vrijwilligerswerk en het ontwikkelen van internationale relaties. De vakbond is volledig autonoom. Ze ontvangt geen subsidies van staat of partij en omgekeerd evenmin.

 

 


Viva Salud DOOR:

Deel dit artikel