Palestijnse en internationale oproep voor een militair embargo tegen Israël

Tientallen organisaties uit de hele wereld werken mee aan een nieuwe internationale campagne voor een onmiddellijk en alomvattend militair embargo tegen Israël. Een militair embargo is noodzakelijk om het illegale en criminele gebruik van militair geweld en macht tegen de Palestijnen te stoppen. Het gaat om een effectief en geweldloos drukkingsmiddel dat Israël ertoe moet aanzetten respect op te brengen voor het Internationaal recht.

De oproep gaat uit van het Palestijns Nationaal Comité voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BNC) en komt op het ogenblik dat de druk van de internationale civiele samenleving op Israël groeit, met inbegrip van de vrijheidsvloot naar Gaza en de internationale 'Fly-in', deze namiddag in de luchthaven van Tel-Aviv.
De campagne krijgt de steun van prominente figuren onder wie Nobelprijswinnaars Desmond Tutu, Mairead Maguire en Adolfo Pérez Esquivel, naast alternatieve Nobelprijswinnaars zoals Walden Bello en Chico Whitaker en de bekende Canadese schrijfster en journalist Naomi Klein. Ze ondersteunen de vraag voor een stopzetting van alle wapenexport naar Israël.

Volgens het laatste Europese rapport dat wordt opgemaakt in het kader van de Europese Gedragscode voor wapenhandel hebben de landen van de Europese Unie in 2009 voor 113,7 miljoen Euro aan wapenvergunningen afgeleverd (België: 1,7 miljoen Euro). Voor de periode 2003 – 2008 gaat het over een totaal bedrag van meer dan 1 miljard Euro Europese wapenvergunningen. Tussen 2000 en 2009 kreeg Israël voor 24,1 miljard dollar militaire hulp uit de VS, het grootste deel daarvan diende voor aankoop van wapens en defensie gerelateerd materiaal.

Daarnaast vraagt de campagne ook dat er een einde komen aan alle wapeninvoer uit Israël.
Israël is een belangrijke wapenexporteur en heeft vorig jaar ongeveer 80 procent van zijn productie geëxporteerd naar de wereldmarkt, goed voor een totale waarde van 7,2 miljard dollar.

Een andere belangrijke eis is de stopzetting van de militaire samenwerking met Israël op vlak van onderzoek en ontwikkeling.
In het Europese Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling is Israël de belangrijkste partner. Sinds Israël aan deze programma's deelneemt participeerden al meer dan 700 bedrijven en instellingen aan projecten goed voor een totale waarde van 3,5 miljard Euro (1). Minstens 22 Israëlische bedrijven en onderzoeksinstellingen werken mee in het Europese Veiligheidsonderzoeksprogramma.

Er zijn verschillende Belgische bedrijven en instellingen die op dat terrein samenwerken met Israëlische partners. Zo is het Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix actief in het project 'Protectrail' samen met Elbit Systems, een Israëlisch wapenbedrijf dat betrokken is in de bouw van de Apartheidsmuur. Om die reden heeft de Noorse regering de samenwerking met Elbit Systems stopgezet. In 'Idetect4all' werkt Liege Air Cargo Services samen met vier Israëlische bedrijven in het consortium van Motorola Israël dat bewakingssystemen leverde aan minstens 20 illegale joodse nederzettingen en de Apartheidsmuur in de Palestijnse Bezette gebieden. In 'Siam' werkt de Belgische VUB samen met de Universiteit van Tel Aviv, dat zelf nauwe banden onderhoudt met het militair industrieel complex in Israël (2).

De oproep wordt gesteund door tal van organisaties wereldwijd waaronder de Zuid-Afrikaanse vakbond COSATU en het Braziliaanse CUT. Hij komt op het ogenblik dat het zeven jaar geleden is dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag oordeelde dat de Israëlische Apartheidsmuur in de Palestijnse gebieden illegaal is.

Vandaag zullen Palestijnse jongeren de oproep en het bewijsmateriaal van internationale militaire samenwerking met Israël bezorgen aan het Bureau van de Verenigde Naties in Ramallah.

Noten:

1. Over de goede relaties tussen de EU en Israël, zie http://www.vrede.be/dossiers/64-midden-oosten/1943-de-goede-relaties-tus...

(2) Over de nauwe banden van Israëlische universiteiten met het Militair Industrieel Complex, zie: http://www.bdsmovement.net/files/2011/02/EOO23-24-Web.pdf
Vrede DOOR:

Deel dit artikel