Partners Wereldsolidariteit helpen mee in Pakistan

 

Brussel, 13 december 2005


De aardbeving van begin oktober dit jaar in de noordelijke regio van Pakistan (Kasjmir) heeft reeds meer dan 70.000 dodelijke slachtoffers gemaakt. Het moeilijk bereikbare en onherbergzame gebied zorgt ervoor dat de hulpverlening flink gehinderd wordt. Bovendien is de regio vrij geïsoleerd van de rest van het land. Nu de winter aanbreekt, krijgt de internationale hulpverlening een nieuwe impuls. De noodhulporganisaties (zoals Rode Kruis, Caritas, Artsen Zonder Grenzen) kloppen bij de burger aan om zijn duit in het zakje te doen. Terecht, want voor vele Pakistani is snelle hulp een kwestie van leven of dood.

Wereldsolidariteit heeft reeds vele jaren twee actieve partners werkzaam in Pakistan: de jongerenorganisatie YCW (lokale KAJ) en de syndicale beweging APTUC (All Pakistan Trade Union Congress). Beide sociale bewegingen hebben geen lokale groepen in de getroffen en moeilijk bereikbare regio. Toch blijven ze niet met de handen gekruist zitten.

YCW startte onmiddellijk met concrete initiatieven en mobiliseerde haar lokale groepen. De jongeren gingen huis aan huis aankloppen voor warme kleding en dekens. Ze hebben geld ingezameld, voedselpakketten en tenten gekocht, en zelf dekbedden gemaakt. Vrijwilligers trokken naar de getroffen streek om hulp te bieden. Alle inspanningen worden gecoördineerd in samenwerking met Caritas en Action Aid.

APTUC kent een gelijkaardige aanpak: de initiatieven van bestaande netwerken mee versterken en ondersteunen. Hoewel niet actief in de getroffen regio telt de organisatie vele leden afkomstig uit deze arme streek, en nu werkzaam in Islamabad en Rawalpindi, twee grote steden zo’n 65 km verderop. Velen hebben hun families en gezinsleden bij de slachtoffers. De lokale APTUC-groepen hebben ondertussen heel wat noodhulp tot bij de onbereikbare dorpen gebracht, soms tien kilometer verwijderd van de begaanbare wegen.
Daarnaast wil deze beweging inzetten op duurzame wederopbouw, want na de winter – als de meeste noodhulp zal verleend zijn – wachten nog jaren van herstel. Daar wil APTUC, waar mogelijk samen met andere organisaties, eigen activiteiten ontwikkelen. Een eerste stap is alleszins de concrete noden aan huisvesting, noodzakelijke huisraad, inkomen, onderwijs, … in kaart brengen. Daarna wil APTUC meewerken met overheids- en ngo-initiatieven om deze noden te lenigen. Het wordt niet uitgesloten dat in dit kader beslist wordt zelf aanvullende initiatieven te ontwikkelen, in samenspraak met de betrokken slachtoffers.

Momenteel hebben de partners van Wereldsolidariteit dus nog de handen vol met het meehelpen om de slachtoffers in Kasjmir te helpen. Zij doen dit in samenwerking en coördinatie met andere, meer gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties. Ook bij de wederopbouw, die hopelijk na de winter kan opstarten en verschillende jaren zal in beslag nemen, zullen YCW en APTUC zich in de eerste plaats aansluiten bij andere initiatieven. Aanvullend zijn eigen initiatieven mogelijk; uiteraard - eigen aan een sociale beweging - na overleg met en met participatie van de eigen leden.

Daarom heeft Wereldsolidariteit beslist geen eigen specifieke acties voor fondsenwerving te organiseren.

11.11.11 is als koepel van de Noord-Zuidbeweging in Vlaanderen ook betrokken bij de media-campagne ‘HOOP’. Maar de fondsenwerving van deze campagne zit enkel in een samenwerkingsakkoord met het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen. Deze organisaties hebben vandaag wel een uitgebreid noodhulpprogramma in de regio lopen. 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel