Peruaanse bevolking telt af naar referendum mijnbouwproject Rio Blanco

Persbericht van 31.08.07 namens CATAPA

Op 16 september stemmen 3 boerengemeenschappen in het noorden van Peru voor of tegen het mijnbouwproject van het Brits-Chinese Monterrico Metals middels een volksreferendum. De geplande kopermijn wordt aanzien als de voorbode van een groots mijnbouwdistrict in de Hoge Amazone, brongebied van de Amazone. De impact op klimaat, waterhuishouding en de ecosystemen van de 'páramos', nevelwouden en het Amazonewoud zou onomkeerbaar zijn.

De recente prijzenboom in de metaalsector zorgt voor een nieuwe wedloop om zo snel mogelijk concessies te verwerven van de resterende mineralen- en metalenbronnen wereldwijd. Zo is volgens het Ministerie van Energie en Mijnbouw inmiddels ongeveer 70% van Noord-Peru geconcessioneerd door 14 verschillende multinationale bedrijven. Aan de huidige voorwaarden wordt betwijfeld of de geplande projecten een impuls voor duurzame ontwikkeling zullen zijn. 

Het volksreferendum op 16 september zal beslissen over de toekomst van de controversiële kopermijn Río Blanco van het Britse bedrijf Monterrico Metals. Het moet een einde maken aan een aanslepend sociaal conflict en de lokale bevolking de kans geven om haar stem te uiten. Een massale neen-stem ligt in de verwachtingen. De Peruaanse overheid kondigde echter al aan dat ze het resultaat niet als bindend zal beschouwen.

Sinds vier jaar woedt een heuse strijd in het noorden van Peru waar het mijnbedrijf Minera Majaz, een dochteronderneming van het Britse Monterrico Metals, in volle voorbereiding is voor het starten van het grootse 'Río Blanco' kopermijn project. Het openen van deze eerste mijn is slechts de aanzet tot het uitbouwen van een heus mijnbouwdistrict in deze regio. 

De aanwezigheid van het bedrijf genereert een ernstig sociaal conflict in de regio. Minera Majaz vatte de exploratie aan zonder de toestemming van de lokale gemeenschappen. Het bedrijf kwam de voorbije jaren meermaals in opspraak door geweldpleging en mensenrechtenschendingen. Massale protesten van de lokale bevolking werden niet gehoord maar brutaal onderdrukt, en leidden tot twee doden en vele gewonden. Op 14 augustus jongstleden werd de burgemeester van San Ignacio en tevens voorzitter van 'Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte', een organisatie die de belangen van de lokale bevolking tegen Minera Majaz verdedigt, slachtoffer van een poging tot moord. Hij legde klacht neer tegen Minera Majaz.

De lokale bevolking is uiterst bezorgd, want het geplande project bedreigt zowel de dagelijkse landbouwactiviteiten als de biodiversiteit van het gebied. De kopermijn ligt midden in de nevelwouden en páramos van het Hoge Amazonegebied, het brongebied van vele rivieren, waaronder de Amazone. Dit unieke en kwetsbare ecosysteem voorziet het noorden van Peru van water en herbergt onder andere bedreigde diersoorten zoals de brilbeer en de Andestapir. 

De bevolking leeft gespannen toe naar het referendum op 16 september. Ze hoopt op een zelfde resultaat als enkele jaren geleden in 'Tambogrande', waar een referendum ervoor zorgde dat het Canadese 'Manhattan Minerals' zich moest terugtrekken. De resultaten zullen de dag na het referendum bekend gemaakt worden.

Meer informatie kan gevonden worden op:

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel