Pesticide-industrie zet EU onder druk: plaats winst niet boven gezondheid

De pesticide-industrie zet de Europese Commissie onder druk om voedselveiligheidsnormen af te zwakken. Samen met meer dan 100 Europese organisaties roept 11.11.11 de Europese Commissie op om gezondheid, milieu en klimaat niet in te ruilen voor commercieel gewin.

Op 16 februari 2020 bracht Corporate Europe Observatory (CEO) een onderzoeksrapport uit waaruit blijkt dat de pesticide-industrie met succes druk uitoefent op de Europese Commissie om de voedselveiligheidsnormen af te zwakken. De dreiging van landen zoals Canada, Australië en de VS om de EU aan te klagen in de WTO speelde hierbij een rol. Maar de Europese Commissie lijkt nu bereid tot verdere afzwakking om Trump te overtuigen geen hogere invoertaksen op te leggen aan de Europese auto-export. Gaan auto's dan voor op gezondheid (en klimaat)?

Pesticide lobby en handelspartners halen slag thuis

Het rapport van CEO kwam op maandag 17 februari ruim aan bod in De Standaard. De Europese Commissie had het plan opgevat om kanker- en hormoonverstorende stoffen in pesticides te verbieden maar kreeg een intensieve lobbycampagne van de pesticide-industrie over zich heen. Bovendien dreigde belangrijke handelspartners ook met klachten in de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De Europese Commissaris voor Gezondheid haalde bakzeil en kondigde aan dat sporen van pesticides die in de EU verboden zijn toch konden getolereerd worden in ingevoerd voedsel en voer. Daarmee zouden Europese consumenten dus toch nog blootstaan aan de kankerverwekkende en hormoonverstorende pesticides. Dit zou ook oneerlijke concurrentie betekenen voor de Europese boeren die deze pesticides niet mogen gebruiken.

Gelukkig moet het toestaan van pesticideresidu in ingevoerde producten nog goedgekeurd worden door de voltallige Commissie en de Europese lidstaten. En heeft de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen in haar European Green Deal niet aangekondigd dat de ze het gebruik van risicovolle pesticides wil verminderen?

Hogan en Von der Leyen bereid tot knieval voor Trump

Helaas staat de EU nog onder de dreiging van Trump om de Amerikaanse invoertaksen op Europese auto's te verhogen. Dat zou erg nadelig zijn voor dit belangrijke Europese (en vooral Duitse) exportproduct. Trump wil meer toegang tot de Europese landbouwmarkt. Krijgt hij die niet dan houdt hij Europese auto's tegen.

Om dit onheil af te wentelen willen Van der Leyen en de nieuwe Europese Commissaris voor handel, Phil Hogan, toegevingen doen op het vlak van voedselveiligheid, met name door het versoepelen van de invoer van GGO's, van vlees geproduceerd met hormonen, van chemisch gereinigd vlees en ja ook van voedsel en voer met pesticideresiduen. Op het altaar van de auto-industrie wordt dus niet enkel het klimaat maar ook de voedselveiligheid geofferd.

Pesticidemaffia in Brazilië

Overigens houdt ook het handelsakkoord met de Mercosur regio een gezondheidsrisico in. In Brazilië heeft president Bolsonaro een hele reeks pesticides toegestaan die in de EU verboden zijn. De ontwerpteksten van het akkoord voorzien in een vereenvoudiging van de gezondsheidsinspectie van voedsel en voederexport uit de Mercosur, met een grotere rol voor exporteurs.

Ondertussen is er een bloeiende pesticidemaffia actief die in barrakken giftige cocktails in elkaar flanst en met grote winst op de zwarte markt verkoopt. Het handelsakkoord zorgt voor bijkomende uitvoermogelijkheden van voedsel en voer naar Europa, in ruil voor meer uitvoer van vooral ... auto's en auto-onderdelen.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels