Petitie: Een nieuwe meetlat voor een duurzaam en solidair economisch beleid

Op 16 januari 2009 zal VODO tijdens haar conferentie 'De OMSLaG' de volgende lading handtekeningen overhandigen aan Minister Magnette. We streven naar een verdubbeling van het aantal handtekeningen, dus onderteken de petitie om een nieuwe meetlat voor een duurzame en solidaire economie te eisen.


In het huidige beleid hanteert de overheid het Bruto Nationaal Product (BNP) als indicator voor welvaart en welzijn in onze samenleving. Het BNP stijgt bij elke economische transactie. Hoe meer transacties hoe meer economische groei. Concreet betekent dit dat elke kettingbotsing of olieramp het BNP hogerop duwt. Draagt schade aan mens of milieu echt bij aan de groei van ons welzijn?

VODO staat voor een correcte invulling van het begrip duurzame ontwikkeling. Om het streven naar duurzame ontwikkeling te ondersteunen, vraagt VODO een alternatieve meetlat voor het BNP. Een meetinstrument waarbij sociale en ecologische indicatoren zoals zuivere lucht en proper water echt meegerekend worden voor ons welzijn. Om de regering te tonen dat wij het menen werd vorig jaar de petitie “een andere meetlat voor een duurzame en welvarende economie” gelanceerd.

Na het grote succes van 23 april 2007, toen wij bijna 2.000 handtekeningen overhandigden aan de Belgische Regering, zullen wij de volgende lading handtekeningen overhandigen aan Minister Magnette op vrijdag 16 januari, tijdens onze conferentie "De OMSLaG" in Antwerpen. We streven naar minimaal 5.000 handtekeningen.

Wat kan jij doen? Teken de petitie!!
www.vodo.be
VODO DOOR:

Deel dit artikel