Petitie: Maak een eind aan 60 jaar IMF en Wereldbank


Zestig jaar geleden werd in Bretton Woods (VS) de wereldeconomie hertekend. 45 landen sloten de historische Bretton Woods-akkoorden en richtten er samen het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank op.

Het IMF moest er de afspraken bewaken om een globaal monetair systeem met de US-dollar als referentiemunt uit te bouwen en de Wereldbank (WB) diende leningen te verstrekken aan arme landen om ontwikkeling en armoedebestrijding mogelijk te maken.

Eén van de meest opmerkelijke resultaten van Bretton Woods is de ondemocratische besluitvorming binnen die instituten. Net zoals in een bedrijf ligt de macht bij de aandeelhouders, dus de rijke landen, met de VS op kop.

In die zestig jaar is er veel gebeurd en veranderd. Op financieel vlak is het meest opmerkelijke feit de torenhoge schuldenlast waarmee veel landen in het Zuiden opgezadeld zitten. De oorsprong van deze schuldenlast ligt in veel gevallen bij de oliecrisis in de jaren '70 en de overtollige dollars bij de olielanden die door het Westen aan bevriende regimes, zoals in Zaïre, Filipijnen en Argentinië werden geleend.

Stuur een ongelukkige verjaardagskaart naar IMF/Wereldbank

 

De economische crisis in de jaren '80 dreef de intrestvoeten de hoogte in en leidde in o.a. Mexico tot een financiële crisis omdat het land zijn schulden niet meer kon afbetalen. IMF en WB begonnen programma's voor schuldherschikking uit te werken, maar op voorwaarde dat die landen drastische besparingsprogramma's zouden doorvoeren. Dit leidde tot de vaak verguisde structurele aanpassingsprogramma's of SAP's, waarbij de landen in het Zuiden gingen besparen op allerlei sociale programma's, zoals onderwijs en gezondheidszorg om hun schulden te kunnen afbetalen.

Ondertussen werden de SAP's, die opgesteld werden door het IMF en WB, geleidelijk vervangen door de PRSP's of 'Poverty Reduction Strategy Papers', waarbij de landen zelf meer inspraak hebben, maar die nog steeds moeten goedgekeurd worden door WB en IMF.

Diverse NGO's die het financiële beleid opvolgen roepen daarom op om deze 60ste verjaardag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan en de elektronische petitie van Jubilee South (JS) te ondertekenen.

Deze actie loopt vanaf eind september tot 12 oktober en valt gedeeltelijk samen met de jaarlijkse meeting van IMF en WB.

Wat is Jubilee South?
JS is een netwerk van 85 sociale organisaties, volksbewegingen, vakbonden en NGO's uit 45 landen. Het JS netwerk heeft als doel het tot stand komen van een internationale zuidbeweging gericht op de schuldenlast-crisis.
Eén van de actieve leden van Jubilee South Asia is Freedom From Debt Coalition (FDC) uit de Filipijnen. Zowel FDC als JS Asia worden gesteund door 11.11.11.

Meer info:

geen organisatie

Deel dit artikel