Plateforme des Organisations de la société civile intervenant dans le secteur Minier (POM)

In de provincie Haut-Katanga zijn steeds meer lokale organisaties actief in de mijnsector. Om hun strategieën onderling af te stemmen, is in 2009 het Plateforme des Organisations de la société civile intervenant dans le secteur Minier (POM) opgericht. 

18 organisaties maken er deel van uit. Ze streven naar een beter beheer van de natuurlijke rijkdommen in Katanga, met oog voor financiële transparantie en de impact van de mijnontginning op mens en milieu. Daarnaast willen ze een herziening van de mijnwetgeving.

Juridisch kader

POM helpt zijn leden onder andere om efficiënter te lobbyen. In de samenwerking met 11.11.11 focust de organisatie op het juridische kader van het beleid rond natuurlijke rijkdommen. Welke internationale verdragen zijn van toepassing? Hoe zit het met de wetgeving, maar ook met de handhaving ervan? POM gaat na of de overheid en de bedrijven hun verplichtingen nakomen.

Artisanale mijnwerkers

POM zet samen met andere organisaties sterk in op de herziening van de mijnbouwwet. Het trekt zich daarbij ook de noden van de artisanale mijnwerkers aan. Die moeten vaak zonder enige compensatie baan ruimen voor industriële mijnbouw, terwijl ze wel van de ende op de andere dag hun broodwinning kwijt zijn. 

Verhuizen

Ten slotte wil POM een rechtvaardige compensatie voor inwoners die moeten verhuizen om plaats te maken voor een mijn. En de lokale bevolking moet inspraak krijgen als ze verplicht wordt om te verhuizen.