Pleidooi voor gebouwen op menselijke schaal

In Colombia bouwde hij een tijdelijke kathedraal, statige landhuizen voor grootgrondbezitters en één sociale woonwijk. Allemaal in bamboe. ''De armen haten bamboe en de overheid schaamt er zich voor, omdat het alleen door de allerarmsten gebruikt wordt. Dat culturele taboe wil ik doorbreken door prestigeprojecten in bamboe te bouwen.'

‘Ik ben een oude hippie', zegt de Colombiaanse architect Simón Vélez, met de heerlijke tongval waarmee Spaanstaligen het mondiale Engels verwennen -een chippie, dus. Daarmee verontschuldigt hij zich voor zijn keurige pak met das, een onontkoombare uitmonstering nu hij de koningin van Nederland en haar prinsen en prinsessen de hand moet schudden. Vélez is in Amsterdam om er de Prins Claus Prijs voor Cultuur en Ontwikkeling in ontvangst te nemen.
BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel