Politiek steekspel met huwelijksmigratie

Gezinshereniging is de meest gebruikte manier voor buitenlanders om zich in België te vestigen. Uit verschillende hoeken klinkt het dat de wetgeving terzake strenger moet. Het debat lijkt uit te lopen in opbodpolitiek.

In 2010 kwamen 41.336 migranten België binnen via gezinshereniging of huwelijksmigratie. Met dat cijfer, afkomstig van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), pakte staatsecretaris van Asiel en Migratie Melchior Wathelet (cdH) onlangs uit in een interview met het weekblad Le Vif/L'Express. Hij wilde daarmee aantonen dat gezinshereniging wel degelijk ‘de belangrijkste legale weg is om toegang te krijgen tot het Europees grondgebied'.

Wathelet vindt dat er -met respect voor het familiale leven- een striktere aanpak inzake gezinshereniging moet komen om sommige misbruiken van de huidige wetgeving uit te sluiten.

 
BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel