Premier Michel breekt een lans voor seksuele en reproductieve rechten op VN-top

Michel spreekt de VN toe

Vorige week vond een VN-top over de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen plaats. Zondag, tijdens de laatste dag van de VN-top, spraken verschillende wereldleiders de Algemene Vergadering van de VN toe, waaronder de Belgisch premier Charles Michel. De eerste minister hield een pleidooi voor de rechten van holebi's, vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid.

Meer dan 70 landen

In zijn toespraak stelt Michel aan de kaak dat in meer dan 70 landen, homoseksualiteit nog steeds strafbaar is. De criminalisering van homoseksualiteit heeft ook gevolgen voor de aanpak van hiv. Wereldwijd worden 10% van de hiv-infecties toegeschreven aan homoseksuele contacten. Stigma, discriminatie en de strafbaarstelling van homoseksualiteit is nefast voor aanpak van hiv. Dirk Pyck, directeur van Sensoa, juicht toe dat België binnen de VN homofobie aankaart: "Een grotere openheid of tolerantie tegenover holebi's en transgenders en het wegwerken van wettelijke taboes en discriminatie is cruciaal bij de aanpak van hiv."

Wegwerken van obstakels en taboes

Tijdens de VN-top kwam premier Michel ook op voor de reproductieve rechten van vrouwen. Premier Michel: "De toegang tot reproductieve gezondheid, de garantie van hun seksuele rechten, de toegang tot gezinsplanning of contraceptie zijn onderwerpen die ik niet wil verzwijgen omdat ze sommigen zouden kunnen storen. Ik wens dat alle obstakels en taboes rondom seksuele en reproductieve gezondheid opgeheven worden". De obstakels waar de premier naar verwijst, hebben onder meer te maken met een gebrek aan informatie over en de toegang tot doeltreffende anticonceptiemiddelen. Zwakke gezondheidssystemen, de hoge kostprijs en de hardnekkige weerstand tegenover seksuele en reproductieve gezondheid en rechten spelen eveneens een rol. Wereldwijd kunnen 225 miljoen vrouwen een zwangerschap niet uitstellen of vermijden, omdat ze geen toegang hebben tot doeltreffende anticonceptiemiddelen.

Prioritaire thema's

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten maken integraal deel uit van het internationale mensenrechtenkader en vormen een prioriteit binnen het Belgisch buitenlands beleid en de wet ontwikkelingssamenwerking. Deze thema's zijn ook een prioriteit binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling die op VN-top werden gelanceerd. Dirk Pyck over de toespraak van Michel: "uit de toespraak van Michel blijkt dat België van oordeel is dat mensen de mogelijkheid moeten krijgen om vrij te beslissen over hun eigen lichaam of ze al dan niet kinderen wensen en met wie ze een relatie aangaan. België kan op een geloofwaardige manier een voortrekkersrol opnemen bij de promotie van seksuele en reproductieve rechten, niet enkel in de VN maar ook in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking."

 

Deel dit artikel