Red Muqui

Het netwerk Red Muqui groepeert 30 organisaties die gemeenschappen verdedigen als zij schade ondervinden door de grootschalige mijnbouw op verschillende plaatsen in Peru. Duurzame ontwikkeling, respect voor de mensenrechten en inspraak voor de gemeenschappen staan daarbij centraal.

In zones waar al lang aan mijnbouw gedaan wordt, eist het platform meer aandacht voor de gezondheid van de bevolking en een beter beheer van de bestaande vervuiling. De afvalbergen moeten opgeruimd worden, en de watervoorraden moeten aangevuld en proper blijven.

Dialoog

In regio's met recente mijnbouwactiviteit werkt het platform samen met de gemeenschappen voorstellen uit voor dialoog met de bedrijven. Ze gaan onder meer over betere tewerkstelling voor jongeren, over de bescherming van de omgeving en de waterbronnen en over de uitbouw van ontwikkelingsfondsen om te investeren in sociale en economische projecten.

Verdediging

Net als de gemeenschappen en hun leiders zijn de organisaties die deel uitmaken van Red Muqui vaak het onderwerp van lastercampagnes. Ze krijgen ook te maken met vervolging en repressie. Red Muqui steunt hen om hier weerstand tegen te bieden. 

Daarnaast verdedigt het netwerk de rechten en belangen op nationaal niveau. Het voert campagnes over en werkt beleidsvoorstellen uit voor sociale en milieunormen. De afgelopen jaren probeerde de Peruaanse overheid meerdere keren om de milieunormen te verzwakken. Het platform onderneemt dus ook juridische acties ondernemen om dit te verhinderen.