Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

RedGE is een coalitie van 9 ngo's en vakbonden, waaronder 11.11.11-partners DAR, APRODEH en CooperAcción. Ze streeft naar een rechtvaardige globalisering en naar een duurzaam ontwikkelings- model als alternatief voor het huidige neoliberale model van de Peruaanse overheid.

Daarnaast analyseert RedGE het handelsbeleid met de mensenrechten in het achterhoofd en probeert het de politici te beïnvloeden door beleidsvoorstellen te formuleren. Het volgt de onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden tussen Peru en andere landen op de voet.

RedGe schuift ook alternatieven voor ontwikkeling naar voren die rekening houden met een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en met mensenrechten. Capaciteitsversterking, informatie verspreiden en uitwisselen en gezamenlijke lobbystrategieën en campagnes dragen daartoe bij. Het werkt samen met sociale organisaties en bewegingen, de academische wereld, de media en publieke actoren.

Resultaten

Klacht

Sinds het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Peru in werking trad, gebruikt RedGE de voorziene dialoogmechanismen om de civiele maatschappij inspraak te geven over duurzame ontwikkeling.

De respons van de Peruaanse overheidsinstanties is bijzonder teleurstellend. Daarom besliste het netwerk om er een klacht tegen uit te werken. Daarin toont het aan dat de overheid de beschreven verplichtingen inzake arbeidsrechten en milieu onvoldoende opneemt.

Besparing

RedGE volgt ook de andere onderhandelingen tussen Peru en grote handelspartners op. Zo trok het aan de alarmbel over de nefaste gevolgen van internationale verdragen op intellectuele eigendom en toegang tot medicijnen. De lobby van de farmaceutische bedrijven probeert immers voortdurend het gebruik van generische geneesmiddelen te beperken.

Dankzij de inspanningen van RedGE kwam de Peruaanse staat tegemoet aan enkele eisen. Dat levert haar sowieso een besparing op voor geneesmiddelen en vaccins in de openbare gezondheidssector.

Aan het licht

Ook bracht het netwerk aan het licht hoe bedrijven hun investeringen beveiligen via allerlei bepalingen en verplichte arbitragemechanismen in de vrijhandelsverdragen.