REDD de bossen, spaar het klimaat

Ontbossing is verantwoordelijk voor een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een oplossing daarvoor komt er pas als een levende boom meer geld in het laatje brengt dan een dode. Een mondiaal akkoord hierover is dringend nodig om een nieuwe klimaatzwendel te vermijden.

Jaarlijks gaat er zo'n 13 miljoen hectare waardevol woud voor de bijl. Armoede en bevolkingsdruk leiden tot het onduurzaam kappen van het woud, maar een veel grotere impact hebben extensieve veeteelt en grootschalige landbouw, zeker met de huidige vraag naar biobrandstoffen.

Om de mondiale opwarming binnen de perken te houden, is het belangrijk dat de bossen blijven. Op de klimaatconferentie van Bali (2007) werd afgesproken dat een post-Kyoto-akkoord ook een mechanisme zou moeten bevatten om uitstoot afkomstig van ontbossing of bosdegradatie in ontwikkelingslanden tegen te gaan met geld dat door de rijke landen zou moeten worden betaald, volgens het principe "de vervuiler betaalt".

Zo werd REDD geboren: Reducing Emissions from Deforestation and Degradation. Intussen gaan de besprekingen al over REDD+, een uitbreiding van het concept, waarin ook duurzaam bosbeheer financiƫle compensatie krijgt.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel