Referendum over de olie- en gaspolitiek verdeelt bolivia


Nu zondag vindt er in Bolivia een referendum plaats over het beheer van de fossiele grondstoffen van het land. Het thema beheerst al maandenlang de politieke agenda en zorgt voor grote verdeeldheid.

Bolivia beschikt over een gigantische rijkdom aan gas en olie. Toch is het één van de armste landen van Latijns-Amerika. Een grootschalige privatiseringspolitiek heeft er voor gezorgd dat de natuurlijke rijkdommen in handen kwamen van multinationals. Van de winsten vloeit bitter weinig terug naar de Boliviaanse schatkist.

In oktober 2003 leidden wekenlange protesten tot het aftreden van president Gonzalo Sánchez de Lozada. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor de slechte economische toestand en de neoliberale koers van Bolivia. Zijn opvolger, Carlos Mesa, beloofde de bevolking inspraak in het grondstoffendebat.

Mesa lanceerde een referendum over het thema, met vragen over de eigendom, het beheer en de export van gas en olie. Het gaat om een bindend referendum dat zal vertaald worden in een nieuwe energiewet. Ongeacht de uitkomst betekent het referendum een historisch moment in de Boliviaanse democratie.

De Boliviaanse samenleving is echter sterk verdeeld over het initiatief. De gematigde sociale bewegingen zien het als een overwinning dat de bevolking inspraak krijgt in het energiethema. Ze hebben wel kritiek op de vragen die aanzetten tot een positief antwoord en zo eigenlijk zorgen voor de legitimering van het beleid van Mesa. De extremere groeperingen dreigen met een boycot van het referendum omdat het volgens hen slechts de illusie van inspraak geeft. Ze eisen een nationalisering van de olie- en gasindustrie, iets wat geen optie is in het referendum. Onderling beschuldigen de bewegingen elkaar van opportunisme.

Nu al staat vast dat na 19 juli de problemen niet zomaar zullen verdwenen zijn. Het referendum laat immers een grote interpretatieruimte toe en spreekt niet over concrete initiatieven. De uiteindelijke beslissingen liggen nog steeds bij de wetgevende en uitvoerende macht.


15/07/04
Hans Van de Water
Boliviacentrum

geen organisatie

Deel dit artikel