Regering Honduras moet toepassing illegale decreet avondklok stopzetten

Van 18 tot 24 juli onderzoekt een Internationale missie, o.m. met deelname van CIFCA, de mensenrechten in Honduras. Voor Belgie neemt o.a. Ellen Verreyt van Wereldsolidariteit deel aan de delegatie. Dagelijks brengen zij verslag uit.

De facto regering in Honduras moet de toepassing van illegale decreet mbt avondklok stopzetten.
Missie voor de rechten van de mens in Honduras
Persbericht nr. 5 - Tegucigalpa, de 25 juli 2009

Decreet nr. 011-2009, dat voorziet in beperking van de persoonlijke rechten op vrijheid van vereniging, van vergadering en vrijheid van verkeer, maakt willekeurige arrestaties en opsluiting voor meer dan vierentwintig uur mogelijk, wat in strijd is met het Amerikaanse Verdrag over de Mensenrechten. De Missie dringt aan op het beëindigen van de toepassing ervan.

De bovengenoemde rechten worden genoemd bedoeld in de artikelen 69, 71, 78 en 81 van de grondwet van Honduras.

In voornoemd besluit werd vastgesteld dat deze rechten zouden worden beperkt van 10:00 pm tot 5:00 am, over heel het grondgebied, gedurende tweeënzeventig uur na de goedkeuring ervan. Het decreet voorziet niet in een mechanisme voor uitbreiding van deze looptijd en blijft desondanks dan ook van toepassing voor onbepaalde duur.

Tot op heden werd dit decreet nog niet gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Honduras, ofschoon artikel 211 van de Grondwet bepaalt dat de regel van de bekendmaking door publicatie een essentiële vereiste is voor de geldigheid van decreten.

In overeenstemming met artikel 27 van het Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens - hoewel dit voorziet in de opschorting van bepaalde garanties in situaties die een bedreiging vormen voor de stabiliteit en de veiligheid van de staat – moet het hier gaan om "een voorziening die alleen geldt voor uitzonderlijke situaties." Ook is de teneur van dit artikel dat een dergelijke opschorting slechts kan worden ondernomen voor zover "de omvang en tijd strikt vereist zijn door de behoeften van de situatie" en niet "strijdig” mag zijn met andere verplichtingen die worden opgelegd door het internationale recht" aan de Staten.

Gezien de tegenstelling tussen de grondwettelijke orde en de feitelijke situatie die we in Honduras waarnemen, is dit decreet illegaal. Bovendien, het doel ervan is volstrekt onwettig, onredelijk en in strijd met de beginselen van een democratische samenleving, omdat het de bedoeling van de regering "de facto" is om “legaal" meningsuiting in de kiem te smoren en te voorkomen dat vergaderingen of evenementen in strijd met hun belangen kunnen plaatsgrijpen.

Beperking of opschorting van de fundamentele rechten en vrijheden is uitsluitend voorzien in de Hondurese Grondwet in artikel 187, in het geval van vermeende schending van het nationale grondgebied, ernstige verstoring van de vrede, epidemie of andere calamiteiten. Geen van deze zsaken zijn van toepassing op de Hondurese realiteit; het lijkt integendeel duidelijk dat de beperking van de fundamentele vrijheden als voornaamste doel heeft te voorkomen dat de georganiseerde sociale sectoren die zich verzetten tegen de staatsgreep hun rechten van beweging en meningsuiting rustig kunnen uitoefenen. In de praktijk is het decreet 011-2009 een instrument van controle en repressie.

De Internationale Missie stelt ook de willekeurige toepassing van het decreet vast. Sinds zijn introductie, kondigt de de facto regering elke dag het schema af van de toepassing van het decreet, via een nationaal netwerk van sommige media; die toepassing varieert afhankelijk van de betrokken regio. Bijvoorbeeld, in het departement van Colon geldt een uitgaansverbod vanaf 6 uur tot 6 uur de volgende dag.

Een ander voorbeeld van de willekeur heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 juli toen om ongeveer 11:30u de de facto regering aankondigde dat de avondklok in de grensgebieden tussen Honduras en Nicaragua, begint vanaf 12 uur en eindigt om 6 uur de volgende dag. Het doel van de coupplegers was om te voorkomen dat de vreedzame demonstraties van Hondurese mannen en vrouwen tot de grens met Nicaragua zouden geraken. Na de aankondiging van dit uitgaansverbod werden, alleen al in de steden van El Paraíso en Danlí, tientallen mensen gearresteerd.

Sinds begonnen werd met de toepassing van het decreet en volgens bronnen van de nationale politie van Honduras, zijn meer dan duizend mensen gearresteerd in het hele land "voor het schenden van het uitgaansverbod", en in de meeste gevallen enkele uren later vrijgelaten. Het is duidelijk dat deze arrestaties willekeurig zijn.

Deze beperkingen op het recht van vrij verkeer, de willekeurige arrestaties en de bedreigingen, moeten volgens een woordvoerder van de de facto regering een mogelijk "bloedbad" helpen vermijden als president Zelaya terugkeert naar Honduras. Hierdoor draagt ze in de praktijk ook bij tot het bevorderen van geweld dat kan worden ontketend tegen de vreedzame demonstraties van Zelaya’s aanhangers.

De Internationale Missie voor de Mensenrechten in Honduras veroordeelt ten stelligste het gebruik van het decreet nr. 011-2009, als instrument van controle en repressie tegen degenen die zich verzetten tegen de staatsgreep, en dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om alle handelingen te stellen die nodig zijn om de regering de facto niet langer te laten overgaan tot willekeurige arrestaties en ter bescherming van de effectieve uitoefening van de grondrechten der bevolking.


Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken)

Bijkomende informatie over de Internationale mensenrechtenmissie in Honduras.

De missie bestaat uit 15 personen die werkzaam zijn binnen de volgende organisaties en netwerken:

Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken).

De missie startte op 18 juli en duurt tot 24 juli. De hoofddoelstelling van de missie is de verificatie van de situatie van de mensenrechten na de staatsgreep die de grondwettelijk verkozen president Manuel Zelaya verdreef en vervolgens een de facto regime installeerde.

Gedurende deze week zullen de deelnemers aan deze missie vergaderingen hebben met mensenrechtenorganisaties , sociale bewegingen, internationale gemeenschap, en (alternatieve /resistente) persorganen . Ook zal zij zich verplaatsen naar verschillende regio’s in het land. De hoofdbelangrijkste aanbevelingen en bevindingen zullen kenbaar gemaakt worden op het einde van het bezoek in een persconferentie ( één in Tegucigalpa, El Salvador en Mexico D.F.) , er zal vervolgens ook een volledig rapport gepresenteerd worden aan de verschillende internationale organisaties en het bredere publiek.

Contactpersonen:
Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706
Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245
Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

Deel dit artikel