Religies, rituelen en taboes als wapen tegen klimaatverandering

Terwijl het klimaat langzaam maar heel zeker verandert, kibbelen regeringen over verantwoordelijkheden, knutselen sommige bedrijven in de marge en dreigen bewuste burgers ontmoedigd te geraken. "We moeten de hulp inroepen van spirituele tradities die met hun rituelen en taboes veel diepgaander communiceren dan de meeste rapporten of campagnes", zegt Gary Gardner van Worldwatch Institute.

Als Pan Yue, China's vice-minister van Milieubescherming, tegenwoordig pleit voor ecologische maatregelen, maakt hij vaak gebruik van een ongebruikelijk instrument: China's spirituele erfenis. Confucianisme, taoïsme en boeddhisme kunnen volgens Pan krachtige wapens zijn om een milieucrisis te voorkomen aangezien elk van die tradities een stevig respect voor de natuur herbergt. ‘Pan realiseert zich dat de ecologische crisis ook een crisis van de cultuur en de menselijke geest is', zegt Mary Evelyn Tucker, onderzoekster van het confucianisme aan de universiteit van Yale.

Religieuze groepen hebben met interesse gereageerd op Pans ouvertures. In oktober 2008 vergaderden een groep taoïstische meesters om een formele respons te formuleren op de klimaatverandering, met initiatieven die varieerden van tempels op zonne-energie tot taoïstische milieu-acties. Centraal stond daarbij het taoïstische concept van yin en yang, het samenspel van tegengestelde krachten om een evenwichtig geheel te creëren. Daarmee gaven ze de hele klimaatcrisis een injectie van transcendentale betekenis.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel