Representatieve verkiezingen en einde van de crisis in Honduras?

Grote uitbarstingen van geweld waren er niet bij de verkiezingen zondag in Honduras. Wel zijn heel wat mensen van de protestbeweging slachtoffer geworden van intimidatie, van mishandelingen, van ongewettigde aanhoudingen. De politie en leger waren de voorbije dagen massaal aanwezig in de straten en nabij de kiesbureaus. Van een massale opkomst, zoals de de-facto regering voorspelde, was echter geen sprake. De Protestbeweging had opgeroepen om  niet te gaan stemmen en anderzijds bleven vele leden van de protestgroepen thuis uit vrees slachtoffer te worden van repressie of geweld.
Zondag 29 november gingen in totaal 1.716.027 mensen naar de stembus, op een totaal van een goede 4 miljoen stemgerechtigden. Het deelnamepercentage varieert naargelang de cijfers komen van het kiestribunaal en de de-factoregering die spreken van een opkomst van 60% tot 67% en de protestbeweging die spreekt van 37 à 43%.
In elk geval komt Porfirio (Pepe) Lobo van de conservatieve nationale partij als winnaar uit de bus van deze verkiezingen die zeker niet in een vrije en transparante sfeer zijn gehouden en waar de oppositiepartijen die toch meededen nauwelijks een rol speelden. Tot hiertoe worden de verkiezingen erkend door de Verenigde Staten, Panamá, Costa Rica en Peru. Brazilië en nog enkele landen bevestigden reeds dat ze de verkiezingen niet erkennen. Europa betreurt dat de vooropgestelde akkoorden niet ten volle zijn gerealiseerd, maar noemt de verkiezingen een belangrijke stap voorwaarts en roept de actoren op tot een dialoog om tot nationale verzoening te komen. Tevens vraagt de EU dat de wetten, goed bestuur en de mensenrechten gerespecteerd worden.


De verkiezingen, waarvan de kosten, inbegrepen alle veiligheidsmaatregelen enz.. meer dan 8 miljoen Euro zouden bedragen, brengen zeker geen doorbraak in de impasse waarin het land verkeert. Ze helpen wel om de situatie van de coup te consolideren en zijn zeker een voorwendsel om te stellen dat de democratie op deze manier hersteld is.
De Protestbeweging zet evenwel de acties voort. Het volk in Honduras is wakker geworden en goed bewust van het feit dat veranderingen aan de orde zijn. Er is een grote dorst naar een meer participatief en sociaal beleid in een land waar rijkdom beperkt blijft tot een kleine groep van de burgerij, van grootgrondbezitters, ondernemers, mediamagnaten en bankdirecteurs. En waar een economisch beleid gevoerd wordt dat volledig is afgestemd op de invoer en uitvoer naar de Verenigde Staten en de binnenlandse economische situatie stiefmoederlijk behandeld wordt.

Brazilië heeft alvast laten weten dat de afgezette president Zelaya in de Braziliaanse ambassade kan blijven tot hem het recht op een veilig en waardig leven gegarandeerd wordt.
Het wordt nu afwachten hoe de situatie verder zal evolueren en of er een nieuwe regering komt en of die inspanningen zal leveren om initiatieven te nemen die rekening houden met de grote massa van achtergestelde groepen.

Greet Schaumans

Deel dit artikel