Réseau d'Education Civique au Congo - Kinshasa (RECIC)

Réseau d'Education Civique au Congo (RECIC) is een netwerk van basisorganisaties in Kinshasa. Het zorgt ervoor dat mensen inspraak krijgen in het beleid van hun wijk of gemeente. Daarvoor begeleidt en vormt het meer dan 20.000 vrijwilligers. De helft daarvan zijn vrouwen.

Onderhandelen

De leefomstandigheden in de volkswijken van Kinshasa zijn vaak moelijk. Veel wijken kwamen op een chaotische manier tot stand. Huizen werden opgetrokken op zanderige heuvels met permanent gevaar voor erosie. Er is weinig tot geen water, elektriciteit of riolering. Recic organiseert vormingen om mensen te leren hun problemen te analyseren en daarna gepaste actie te ondernemen, bijvoorbeeld onderhandelen met de lokale autoriteiten. 

Recic Kinshasa heeft op het gebied van éducation civique , wat zoveel betekent als 'onderricht in burgerzin', een sterke reputatie opgebouwd.

Verkiezingen

Belangrijke uitdagingen voor de toekomst hebben te maken met de verkiezingen, die steeds vooruit geschoven worden. Recic organiseert ontmoetingen tussen kandidaten en lokale gemeenschappen, de zogenaamde Tribunes d'Expression Populaire (TEP). Zo kunnen de bewoners hun sociale behoeften naar voren schuiven. Tegelijk leidt het systeem tot aanbevelingen voor de kieshervorming.