Right2Water: eerste publieke hoorzitting in Europees Parlement
Gisteren (17/02/2014) vond in het Europees Parlement de eerste publieke hoorzitting plaats naar aanleiding van het eerste geslaagde Europese burgerinitiatief. 

EPSU, de Europese federatie van vakbonden voor openbare diensten, haalde 1,8 miljoen handtekeningen op voor hun petitie Right2Water, en kwam daarmee ruim boven de drempel van 1 miljoen in minstens 7 lidstaten. Bij het halen van deze drempel is het Europees Parlement verplicht het onderwerp  ter bespreking op de agenda te zetten.

De meeste van de europarlementariërs die tussen kwamen – er waren ook enkele uitzonderingen – ondersteunden de 3 eisen van de EPSU, met name:

  • dat Europa er alles aan moet doen opdat al haar burgers toegang hebben tot drinkwater en sanitaire voorzieningen, gezien dit een mensenrecht is erkend door de VN;
  • dat Europa haar inspanningen moet opdrijven om wereldwijd iedereen toegang te geven tot dit basisrecht;
  • dat waterbeheer en de dienstverlening rond water niet geliberaliseerd of geprivatiseerd mogen worden.

Vooral in het laatste punt heeft de Europese Commissie een ambigue houding.  Alhoewel  Commissaris Barnier (verantwoordelijk voor interne markt) 2 jaar geleden water in laatste instantie schrapte uit de richtlijn voor het toestaan van concessies voor publieke diensten, zorgt de Trojka in de Europese landen waar drastisch moet bespaard worden voor een stevige druk om publieke waterdiensten te privatiseren.  Voorbeelden zijn er in Griekenland en Portugal.  Ook in de vrijhandelsakkoorden die de EU afsluit met diverse landen, is de EU steeds voorstander van vergaande liberalisering.

De Europese Commissie bij monde van vice-voorzitter Maroš Šef?ovi? zei in zijn slotwoord dat de Commissie naar aanleiding van deze hoorzitting haar "reglementaire tijd neemt" en met een aankondiging komt rond Wereldwaterdag (22 maart).

 
Zie ook:
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel