Rio+20: Minister Magnette bezoekt de andere kant van de medaille


Volgens Thiago Mello van het kinderrechtencentrum CEDECA, is de huidige straatkindvervolging die in Rio woedt een rauw symptoom van deze segregatie-politiek.
'Niet minder dan 4000 straatkinderen werden opgepakt in de maanden vóór de opening van Rio+20. Ze werden opgesloten in overvolle overheidsinstituten en jeugdgevangenissen, om het straatbeeld in de ogen van de staatsleiders te vrijwaren van al te shockerende armoede'. Deze 'sociale schoonmaak' dringt de armsten verder in de marginalisering in plaats van oplossingen te bieden voor sociale inclusie.

 
Dalila Gerlani van partnerorganisatie FAVOS DE MEL herkent dit probleem. Haar organisatie voert daar preventieve actie met favelakinderen en hun gezinnen om te voorkomen dat ze als straatkinderen migreren naar het centrum van Rio. Er zijn voldoende middelen aanwezig bij Braziliaanse elite, maar diep ingebakken corruptie weerhoudt dat dit naar de basis vloeit. "Juist daarom is het belangrijk dat buitenlandse steun nog kan doorlopen: Vanuit de lokale overheid worden ngo´s genegeerd of geboycot en de lokale ondernemers bekijken arme jeugd als een bedreigende factor die met repressie moet afgehouden worden".

 
Fatima da Silva van partnerorganisatie PAMEN speelt hier direct op in: "De aanpak van de Braziliaanse politici is kortzichtig, repressief en op cliëntelisme gebaseerd. De ngo´s krijgen amper subsidies maar staan daarentegen voor duurzaamheid, gezien ze door de basis gedragen zijn.

PAMEN heeft projecten op de grootste vuilnisbelt van Rio de Janeiro en slaagde er recent in om 70 families en 200 kinderen uit de mensonterende situatie te halen. Terwijl staatsleiders aan de ene kant van de stad in een beveiligde omgeving een milieutop houden, wonen aan de andere kant duizenden families in krotten gemaakt van plastic, hout en asbest golfplaten en bestaat hun voedsel uit wat ze tussen het vuilnis vinden.

Voor de schone schijn werd deze vuilnisbelt – de grootste van het Amerikaanse continent - gesloten op de vooravond van Rio+20. Plots bestaat het reusachtige socio-ecologische probleem niet meer in de statistieken.... De 20.000 bewoners van deze stort-favelas, die tot voor kort overleefden door recyclage, hebben nu plots geen inkomen meer en dreigen een kruitvat van sociale onrust te vormen waardoor steeds meer wanhopige werkzoekers hun 'geluk' zullen zoeken via  'werkgelegenheid' van de drugmaffia.

Als conclusie van het bezoek stelde de minister dat steun aan groeilanden zoals Brazilië nog steeds nodig is. Het is duidelijk dat de lokale overheden hun verantwoordelijkheid nog niet hebben opgenomen.

Daarom is volgens Magnette de steun van België aan de lokale ngo´s nog belangrijk in de nabije toekomst, zeker op vlak van beleidsbeïnvloeding: "Voor de armoedebestrijding is een overgangsperiode  nodig.

Net zoals geldt voor RIO+20, moeten we prioriteit geven aan de sociale dimensie en gelijke inkomensverdeling om tot duurzame ontwikkeling te komen, en wij stappen daarbij nog een eind met jullie mee.


KIYO DOOR:

Deel dit artikel