SANITATIE IN ECUADOR, PRIVATISERING VAN AFVAL

De private sector voor afvalverwerking tracht gemeenten te verleiden om een samenwerkingsakkoord af te sluiten. De gemeente mag in de directieraad zetelen, maar als het tegenvalt mag de gemeente opdraaien.

International Waste Solutions met adres in New Jersey, VS, deed aan de gemeente Guamote in de provincie Chimborazo, Ecuador een voorstel tot samenwerking voor de sortering, ophaling en verwerking van vaste afval over een termijn van twintig jaar.

Het IWS scenario gaat algemeen als volgt.

Bij de start neemt de gemeente reeds alle noodzakelijke studies ten laste, zoals haalbaarheid van het project, technisch financieel, milieu en andere. Ook studies over het terrein dat als stort zal dienen, de volumes van het afval en "alle studies nodig voor de werking van het centrum" voor de behandeling van afval worden door de gemeente betaald. IWS legt vast hoe de studies dienen te gebeuren en bepaalt de uitrusting en de grootte van de fabriek.

Het gemeentebestuur dient te zorgen voor de juridische zekerheid en voor alle administratieve zaken tot en met de invoer van de uitrusting. Met  een clausule voor de vergoedingen mocht enige informatie of waarborg vals of onjuist zijn.

IWS ambieert alle rechten voor de sortering en verwerking maar laat de communicatie en vorming daaromtrent meebetalen door de gemeente. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor het goede verloop van deze acties.

Naargelang de omvang van de gemeente bedraagt het initiële kapitaal twee tot vijf miljoen dollar aangebracht door IWS.

De gemeente brengt wel het terrein van minstens drie hectare en een loods in volgens de technische specificaties van het project.

De gemeente staat in voor de hoeveelheid afval die men inzamelt en sorteert, en dit in functie van de geïnstalleerde capaciteit van de fabriek voor de verwerking van het afval.

In het directorium van drie personen heeft de gemeente één vertegenwoordiger en worden alle beslissingen bij meerderheid genomen. De afgevaardigde bestuurder wordt aangesteld door IWS.

Ook vraagt IWS ontslag van betaling van de belastingen op de invoer van machines.Indien een van de betrokkenen (gemeente of IWS) fouten maakt of vertragingen en fouten niet kan voorkomen dient hij schadevergoeding te betalen.

Mocht de wetgeving naderhand in het nadeel spelen van IWS dient de gemeente op haar kosten al het nodige te doen om dit te niet te doen of om een uitzondering te vragen.

De eerste drie jaren wordt het kapitaal afgeschreven. De volgende drie jaren krijgt de gemeente 20 % van de winst ;de volgende vier 40 % en de volgende tien 50 %.

De ophaling wordt betaald via een maandelijkse heffing.

Uit deze grote lijnen valt af te leiden dat een gemeente, zonder enige ervaring op industrieel vlak of afvalbeleid, enkel maar kan verliezen bij dergelijk contract.

Op welke gegevens de oppervlakte van het terrein gebaseerd zijn is totaal onduidelijk. Evenmin wat de kost van de loods zal worden.De kosten van de studies kunnen in Ecuador zeer hoog oplopen en als het project niet doorgaat zit de gemeente met een serieuze financiële kater.

Gelukkig is het gemeentebestuur van Guamote niet in deze valkuil gelopen.

 

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel