Schending van het recht op voedsel van minderjarigen in India

Een 40 000 tal minderjarigen van de Mijnzone van Soorsagar in het District Jodhpur riskeren honger en ondervoeding te lijden evenals hun families. Ze worden blootgesteld aan professionele en chronische ziektes zoals astma, tuberculose of silicose, wat velen van hen arbeidsongeschikt maakt en waardoor ze vroeg overlijden. De salarissen van de arbeiders zijn in het algemeen zo laag dat ze nauwelijks hun familie kunnen voeden. Een groot aantal vrouwen en kinderen wordt verplicht hun echtgenoot of vader te helpen of deze te vervangen in geval van gebrekkige gezondheid of overlijden, hierbij verplicht te werken in verschrikkelijke omstandigheden om niet van de honger om te komen.

Een dringende actie is vereist om op deze schendingen van het recht op voedsel in Rajasthan te reageren.

Fian, het Foodfirst Information Network organiseert daarom een briefschrijfactie naar de Gouverneur van Rajasthan (en de Nationale Commissie voor de Mensenrechten) om hen te vragen hun verplichtingen inzake het fundamenteel recht op voedsel na te komen en de toegang tot voedsel te garanderen voor hen die, in deze zone, honger lijden en dreigen te sterven.

Deel dit artikel