Seksuele gezondheid, een wereldwijde prioriteit voor de komende 15 jaar

Sudanese vrouwen op zwangerschapsconsult

Seksuele gezondheid en aanverwante thema's zijn een prioriteit in de nieuwe doelstellingen rond ontwikkeling, die de Millenniumdoelstellingen vanaf januari 2016 vervangen.

Onder meer de aanpak van vrouwelijke genitale verminking en seksuele uitbuiting, de preventie van hiv, de gezondheid van moeders en gezinsplanning, komen aan bod onder de overkoepelende gezondheidsdoelstelling (doel 3) of de doelstelling rond gendergelijkheid (doel 5). Ook relationele en seksuele vorming is een prioriteit.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Zondag legden 193 landen van de VN een nieuwe ontwikkelingsagenda vast met doelstellingen rond duurzame ontwikkeling voor de volgende vijftien jaar. De VN formuleerden 17 nieuwe doelstellingen die de Millenniumdoelstellingen vervangen.

Het gaat over doelstellingen rond vrede, gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid, de strijd tegen klimaatsverandering en het wegwerken van ongelijkheden. In september, tijdens de Algemene Vergadering van de VN, zullen staats- en regeringsleiders de nieuwe agenda formeel goedkeuren.

Gendergelijkheid en rechten van jongeren, holebi's, transgenders en mensen met hiv

Naast de voornoemde aspecten die die in de gezondheidsdoelstelling vervat zitten, is er ook een doelstelling rond gendergelijkheid. De nieuwe agenda erkent dat gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen niet mogelijk is als mensen geen keuzevrijheid hebben op het vlak seksualiteit, voortplanting en relaties of als ze niet in staat zijn hun seksuele en lichamelijke integriteit te doen respecteren.

Verder valt op dat de nieuwe agenda mensenrechten en het wegwerken van ongelijkheden een meer prominente plaats geeft. Dit biedt opportuniteiten voor de promotie van seksuele en reproductieve rechten. Zo is er een doelstelling rond het uitbannen van discriminerende wetten en gebruiken. Dergelijke doelstelling biedt mogelijkheden om de rechten van jongeren, holebi's en transgenders en de rechten van mensen met hiv te bevorderen.

Latijns-Amerikaanse landen nemen voortouw

De nieuwe agenda is een echte globale agenda, niet louter een ontwikkelingsagenda waarbij rijke landen arme landen ondersteunen op het vlak van ontwikkeling. Ook dat biedt opportuniteiten. Verschillende opkomende economieën nemen immers het voortouw bij de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Vooral de rol van sommige Latijns-Amerikaanse landen, zoals bijvoorbeeld Argentinië, Brazilië en Costa Rica, springt daarbij in het oog.

Geen verplichting en financiering onduidelijk

Ondanks de torenhoge ambitie van de agenda is die tot op zekere hoogte onduidelijk en vrijblijvend. Overheden kunnen niet verplicht worden om de doelstellingen te realiseren en kiezen zelf hoe ze dat willen doen. Het risico bestaat dat sommige overheden geen haast zullen maken met de implementatie van de doelstellingen rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Eén van de kritische succesfactoren is de financiering van de nieuwe ontwikkelingsagenda. Door de besparingen op ontwikkelingshulp, de begrotingstekorten van overheden en de naweeën van de financiële crisis valt te vrezen voor een volwaardige financiering. Tot slot zijn voor monitoring en evaluatie van de agenda sterke indicatoren nodig. Die zullen pas in het voorjaar van 2016 bekend zijn.

Deel dit artikel