Smeltende gletsjers brengen drinkwatervoorziening in de Andes in het gedrang.

De opwarming van de aarde doet zich gevoelen in de Andes. Klimatologen berekenden dat de gemiddelde temperatuur er in de voorbije 30 jaar met 0,8 C° is gestegen. Op de majestueuze bergpieken die de Boliviaanse hoofdstad La Paz omringen, ligt er elk jaar steeds minder sneeuw. En ook de gletsjers smelten in zo’n hoog tempo dat wetenschappers voorspellen dat  alle gletsjers in de Andes tegen 2045 verdwenen zullen zijn. Dat is uitermate verontrustend nieuws voor de inwoners van La Paz en haar zusterstad El Alto, die voor minstens een derde van hun drinkwatervoorziening afhankelijk zijn van gletsjers.

Het belang van gletsjerwater
Gletsjers regelen de toevoer van drinkwater naar de stad. Gedurende het regenseizoen nemen ze neerslag op, terwijl ze het hele jaar door water loslaten door natuurlijke smelting. Maar door het versneld smelten van de gletsjers ten gevolge van klimatologische veranderingen dreigt de vraag naar drinkwater in het immer uitdijende La Paz-El Alto al vanaf 2009 groter te zullen zijn dan het aanbod. En het probleem reikt veel verder dan Bolivië. Ook de inwoners van Quito (Ecuador) en Bogota (Colombia) dreigen in de nabije toekomst geconfronteerd te worden met een tekort aan drinkwater.

Gletsjers zijn niet alleen een belangrijke bron van drinkwater, ze zijn ook van cruciaal belang voor de landbouw. Stroompjes gletsjerwater irrigeren in het droogseizoen de aardappel- en gerstvelden. Het opdrogen van deze waterlopen kan rampzalige gevolgen hebben voor de landbouw in de Andes. Nu al is de oogst merkbaar kleiner omdat het regenseizoen steeds korter wordt.
Tenslotte komt ook de werking van de hydro-elektrische centrales die steden in Peru en Bolivië voorzien van stroom en energie, in het gedrang als de gletsjers zouden verdwijnen.

In de betrokken landen stellen de autoriteiten verschillende projecten in het vooruitzicht om het hoofd te bieden aan de dreigende schaarste. Zo beoogt het “Western Rivers”-project een tunnel te bouwen die Quito verbindt met afvloeiingen van de Amazone. Het prijskaartje hiervoor bedraagt $1.1 miljard dollar. De Boliviaanse overheid heeft op zijn beurt plannen om een dam te bouwen op de Huayna Potosi gletsjer en de waterleidingen in El Alto te restaureren omdat door lekken in de huidige waterleiding 50% van het water verloren gaat. Maar om deze plannen te verwezenlijken en een volledig nieuwe infrastructuur te bouwen, zijn er honderden miljoenen dollars nodig.

Perverse effecten.
De landen uit de Andes stellen zich luidop de vraag of zij wel moeten opdraaien voor deze kosten. Bolivië, het armste land van Zuid-Amerika, is verantwoordelijk voor slechts 0,03% van de globale uitstoot van koolstofdioxide. Een peulschil vergeleken met de uitstoot van de rijke geïndustrialiseerde landen zoals de Verenigde Staten. Landen die het minst bijdragen tot de opwarming van de aarde krijgen nu dus een peperdure rekening gepresenteerd.

Uit: Associated Press

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel