Campagne 2014: Sorry is niet genoeg

Campagne 2014: Sorry is niet genoeg

In 2013 lanceerde 11.11.11 een twee jaar durende campagne over honger en recht op voedsel. Eén achtste van de wereldbevolking lijdt honger en dat aandeel blijft al jaren schokkend stabiel. Honger is geen gevolg van schaarste, maar van armoede, ongelijkheid, economisch winstbejag, speculatie, brute landroof, verkeerde keuzes.

Er gaat evenveel voedsel verloren in het Zuiden als in het Noorden

1/3 van het voedsel wordt wereldwijd verspild. Dit gebeurt in elke schakel van de voedselketen, maar niet overal in dezelfde mate en om uiteenlopende redenen.

In het Zuiden  gaat veel voedsel verloren op het veld en tijdens de opslag en het transport van voedsel.  Hier in het Noorden wordt schrikwekkend veel voedsel verspild. Daarom is het onze plicht om onze eigen verspilling kordaat aan te pakken en om ervoor zorgen dat we in het Zuiden geen voedselverlies veroorzaken. Sorry is niet genoeg.

www.nietgenoeg.be