Stop de escalatie van geweld in Israël en Palestina

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen roepen Europa dringend op om op te treden tegen de nieuwe escalatie van geweld in Gaza en Israël

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zijn bezorgd over de huidige situatie in Gaza en Israël, waar het escalerende geweld opnieuw burgerlevens in gevaar brengt. Ze dringen er op aan dat Europa en België onmiddellijk actie ondernemen voor een staakt-het-vuren, en een prioriteit maken om voor een duurzame en rechtvaardige vrede te werken. Ze vragen dan ook dat er een einde komt aan de illegale blokkade van Gaza, die een rechtvaardige oplossing in de weg staat.

"We mogen niet toestaan dat de geschiedenis zich herhaalt. We roepen de EU en België op om dringend werk te maken van een staakt-het-vuren en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen het internationaal humanitair recht respecteren", zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, dat zowel in Israël als Palestina partnerorganisaties steunt.

 

Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen benadrukt ook het belang van Europa's betrokkenheid om te komen tot een duurzame vrede. "De EU en haar lidstaten kunnen niet toelaten dat de situatie van crisis tot crisis loopt. De wortels van het geweld moeten aangepakt worden. Europa moet voor een ware en effectieve bemiddeling zorgen, die gericht is op een rechtvaardige vrede gebaseerd op het internationaal recht."

De huidige escalatie van het geweld leidde al tot 58 Palestijnse en 3 Israëlische burgerslachtoffers. Hiervoor – sinds Operatie Gegoten Lood in 2008/9 – kwamen 271 Palestijnen en 4 Israëli's om het leven door voortdurende militaire operaties in en rond Gaza.

Jan Willems, artistiek directeur van Theatre Day Productions (TDP), een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, vertelt over het begin van het huidige geweld: "Op woensdag 14 november om 12 uur was het de première van TDP's nieuwe toneel De Koks (Al Tabakhi'in). Na een gedachtewisseling met het publiek vielen de eerste bommen. We moesten het gebouw evacueren. Een pand vol kinderen, leerkrachten, personeel van TDP, allemaal doodsbang. Iedereen kwam veilig thuis. Toen. Het leven in Gaza is opgehouden, alweer. We wachten tot de bommen niet meer vallen ... alweer."


Meer informatie:




Noot voor de redactie:
  • De uitbarsting van geweld in Gaza moet geplaatst worden in de context van de andere ontwikkelingen in de bezette Palestijnse gebieden. Illegale Israëlische nederzettingen breiden uit op de bezette Westelijke Jordaanoever - recent kondigde eerste minister Netanyahu 1.600 nieuwe wooneenheden aan. In het voorbije jaar was er een grote toename van de afbraak van Palestijnse bouwwerken op de Westelijke Jordaanoever door de Israëli's. De Israëli's plannen ook de gedwongen verhuizing van duizenden Bedoeïenen op de Westelijke Jordaanoever en in de Negev-woestijn. Deze acties zijn schendingen van het internationaal recht. Israël dreigt ook om de op de Westelijke Jordaanoever gevestigde Palestijnse Autoriteit omver te werpen als de aanstaande poging om Palestina te erkennen als een niet-lidstaat van de VN zou slagen.

  • Meer informatie over burgerslachtoffers op www.pchrgaza.org en www.btselem.org.

Deel dit artikel