Stop oorlog en bezetting. Internationaal actieweekend (persbericht)

Drie jaar na de invasie in Irak komt de vredesbeweging wereldwijd op straat. In België hebben 75 organisaties zich bij het anti-oorlogsplatform aangesloten. Ze roepen op voor een betoging op zondag 19 maart. Dat weekend zijn er in 41 landen (170 steden) manifestaties gepland. 

Persmededeling
Internationaal actieweekend - Brussel : Zondag 19 maart 2006

Vredesbetoging
Stop de oorlog en bezetting in Irak

Het anti-oorlogsplatform, een samenwerkingsverband van intussen 75 organisaties uit de vredes, -derdewereld, milieu-, jongeren-, vrouwen-, en vakbeweging evenals politieke partijen, neemt drie jaar na de invasie in Irak deel aan het internationale actieweekend tegen de oorlog en bezetting. Het platform roept op tot een betoging in Brussel op 19 maart om 14u met vertrek aan het Noord-Station en eindigt aan de ambassade van de VS (einde rond 16u). Wereldwijd willen sociale bewegingen hun solidariteit uiten met het Iraakse volk en de vredesbeweging uit de diverse oorlogsvoerende staten. Er zijn inmiddels manifestaties aangekondigd in 41 landen (170 steden – zie lijst verderop).

In 2003 heeft het verzet tegen het voornemen om deze oorlog te starten de grootste mobilisatie gekend uit de wereldgeschiedenis. Ondertussen is duidelijk geworden dat de vredesmanifestanten het bij het rechte eind hadden. De oorlog is onder valse voorwendsels en zonder mandaat van de Verenigde Naties gestart door een ‘coalitie’ onder Amerikaans-Britse leiding. De invasie en daaropvolgende bezetting brachten chaos, geweld en leed voor de Iraakse bevolking. Het land zit economisch aan de grond.

Het anti-oorlogsplatform herinnert aan de illegaliteit van de invasie van Irak en de valse voorwendsels die daarvoor werden aangewend. Het eist een stopzetting van de bezetting, het respect voor het internationaal recht en verzet zich tegen Belgische medewerking aan de bezetting. Met de betoging wil het platform ook waarschuwen voor het concept van 'preventieve oorlogen' en de agressie tegen derde landen onder het mom van de strijd tegen de terreur of het bezit van massavernietigingswapens. Het veroordeelt verder het geweld tegen onschuldige burgers en vraagt dat alle partijen het internationaal humanitair recht respecteren.

De volledige platformtekst, de affiche en andere informatie zal u vinden op www.geenoorlog.be.

Praktisch:

-         Vertrek: 14u Brussel-Noord (kruispunt Albert II-laan en kleine ring)

-         Aankomst: omstreeks 15u tegenover de VS-Ambassade. Er is een podium met geluidsversterking. Enkele sprekers zullen een korte toespraak houden. Er zijn ludieke acties gepland en er is muziek. Het einde is voorzien om 16u

-         Een ordedienst zal toezien op het vreedzaam karakter van het gebeuren.

-         Perscontact: Ludo De Brabander (NL - 09/233.46.88 of 0473/51.64.62) – Arnaud Ghys (FR - 02/640.52.62 of 0473/76.94.55)

Organisatie: Anti-oorlogsplatform (de lijst wordt geregeld geactualiseerd op www.geenoorlog.be)

Hebben de Platformtekst ondertekend en maken deel uit van het samenwerkingsverband: Aardewerk - ABVV/FGTB – ACLI - ACW - Aktie Vredesbelasting (VRAK) – Amigaphil – Amitiés et Fraternité Belgique Irak - Animo - Artsen voor Vrede - Association Belgo-Palestinienne (ABP) - Attac Vlaanderen - Attac Bruxelles 1 - Bond Beter Leefmilieu (BBL) - BRussells Tribunal - Bureau des Etudiants Administrateurs de L'ULB (BEA-ULB) - Centre Avec – CETRI - Christenen voor het Socialisme – CNAPD – CNCD,  11.11.11 – Comac - Comité de surveillance OTAN - Démocratie Plus – Ecolo – Ecolo J -  FC Poppesnor - Femmes Prévoyantes Socialistes - Fondation Joseph Jacquemotte - Forum Nord-Sud - Forum voor Vredesactie - FOS Socialistische Solidariteit - Graffiti Jeugddienst vzw – Greenpeace - Groen! – Intal – Jeunes CSC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) - Jong Groen! - Justice et Paix - Kif Kif vzw - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 vzw – KP- LEEF – LEF - Masereelfonds – MIR/IRG  - MOC - Mouvement Chrétien pour la Paix - Mouvement des Jeunes Socialistes - Oxfam Solidariteit/Solidarité - Oxfam Wereldwinkels - Pax Christi Vlaanderen – Pax Christi Wallonie Bruxelles - PvdA/PTB – Quinoa - Rassemblement Liégeois pour la Paix (RLP) – Radio Al Manar - SAP Socialistische Arbeiderspartij/POS Parti Ouvrier Socialiste - Service Civil International (SCI) - Solidarité Socialiste – SP.a - SP.a Rood – Spirit – StopUsa – UCOS - t Uilekot - Vaka/Hand in Hand – Vlaams Internationaal Centrum - Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling - Voor Moeder Aarde – Vonk - Vrede vzw - Vredeshuis Aalst - Werkplaats voor Theologie en Maatschappij/vzw Motief

Internationaal Actieweekend (18 en 19 maart):

Er zijn inmiddels demonstraties voorzien in 170 steden in 41 landen: Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Filippijnen, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Indonesië, Irak, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Puerto Rico, Soedan, Slovenië, Spanje, Thailand, Turkije, Venezuela, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

(De betogingen vinden plaats op 18 en 19 maart)

Vrede DOOR:

Deel dit artikel