Te snelle verstedelijking in Afrika is tikkende tijdbom


kiberaslumDe stedelijke groei in sub-Sahara Afrika bedraagt 3,6% per jaar. Dat is bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde. Deze snelle groei verloopt ongecoördineerd, en daarvan zijn miljoenen Afrikanen het slachtoffer.
Christina Mgocwa uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Zij had hoge verwachtingen voor een betere toekomst toen ze tien jaar geleden van Mpumalanga naar Johannesburg verhuisde. In plaats van gebruik te kunnen maken van de economische voordelen die een grote stad biedt, belandden Christina en haar vier kinderen in een gammele hut in Orange farm, één van de vele sloppenwijken van Johannesburg. Ze hebben geen stromend water of een latrine en zijn afgesloten van de meeste openbare diensten.

 

 

Sloppenwijken

Ongeveer 40% van de Afrikanen leeft in steden en dorpen, nadat ze gemigreerd zijn van het platteland om te ontsnappen aan armoede, droogte of conflict. Meer dan 200 miljoen mensen hiervan wonen in sloppenwijken.

"Afrika verstedelijkt sneller dan de andere continenten. Zo snel zelfs dat het in 2030 geen landelijk continent meer zal zijn," zegt Anna Tibaijuka, uitvoerend directeur van UN-Habitat, het VN-agentschap voor menselijke nederzettingen. "Desondanks zijn er maar weinig Afrikaanse leiders die dit probleem serieus nemen." Afrikaanse regeringen hebben nog maar weinig gedaan om de snelle verstedelijking te beheren en erkennen sloppenwijken formeel zelfs niet.

De sloppenwijken zijn niet voorzien van openbare diensten zoals elektriciteit, riolering, afvalbeheer, wegen, huisvesting en toegang tot gezondheidszorg of onderwijs. Meer dan een kwart van de bewoners heeft geen toegang tot veilig drinkwater volgens het VN-milieuprogramma en maar liefst 175 miljoen mensen beschikken niet over redelijke sanitaire voorzieningen.

Het ziet er naar uit dat hier niet snel verandering in komt. De jaarlijkse infrastructuuruitgaven van Afrika bedragen volgens de statistieken van de African Development Bank momenteel 45 miljard dollar. Om de grootste problemen aan te pakken is bijna twee keer dit bedrag nodig.

 

 

Tijdbom

Lagos in Nigeria telt 11 miljoen inwoners. Twee op drie hiervan zijn sloppenwijkbewoners. "Het mag dan wel de tweede grootste stad van Afrika zijn, toch heeft het minder infrastructuur dan de andere grootste steden in de wereld," aldus Francisco Abosede (Comissie van ruimtelijke ordening en stedenbouw in Lagos).

De situatie is niet veel anders in Afrika's grootste sloppenwijk Kibera, aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Volgens James Njuguna, project officer bij de Ierse non-profit organisatie Concern International zijn de sloppenwijken een "stedelijke tijdbom" geworden. In Kibera wonen ongeveer 2 miljoen mensen. Njuguna: "De levensstandaard van deze mensen wordt steeds slechter. Dat heeft enorme gevolgen voor de veiligheid van Nairobi en het sociale weefsel: jongeren geraken vaak gefrustreerd en treden toe tot gewelddadige crimenele bendes." Schooluitval, armoede, ondervoeding en criminaliteit zijn er dagelijkse realiteit.

Als de overheden niet overgaan tot actie zal de sociale onrust exploderen in steden als Nairobi, maar ook bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Daar is een kwart van de inwoners werkloos. Velen van hen zijn daardoor verhuisd naar Johannesburg en Kaapstad.

"De regering heeft moeite om in het kader van deze snelle groei infrastructuurproblemen op te lossen en openbare diensten te voorzien," zegt Thuthukani Ndebele, onderzoeker aan de Zuid-Afrikaanse Institute of Race Relations in Johannesburg. "Mensen voelen zich in de steek gelaten."

Voor sloppenwijkbewoners zoals mevrouw Mgocwa is de hoop die ze eerst had veranderd in frustratie en boosheid: "Wij hebben ook rechten. Ik zie geen toekomst voor mijn kinderen als de zaken blijven zoals ze nu zijn."


Meer info:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel